“Tính sáng tạo, sự hợp tác và sự ưu tú là tiêu chuẩn của giới lãnh đạo tại Samsung. Bằng cách thu hút những nhà quản lý tài năng nhất thế giới và không ngừng phát triển bản sắc văn hóa của công ty để hỗ trợ họ, chúng tôi phát triển những ý tưởng sáng tạo đem lại những bước tiến trong công nghệ, tạo ra sản phẩm mới và tiếp thị, và cải thiện đời sống hàng ngày của khách hàng.”

Oh-Hyun Kwon Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

Oh-Hyun Kwon

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc


Kể từ khi Tiến sĩ Kwon tham gia ngành hàng bán dẫn của công ty Điện tử Samsung vào năm 1985, ông đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp bán dẫn này.

xem thêm

Ban giám đốc

Đây là một nhóm rất tích cực trong suy nghĩ và mọi quyết định kinh doanh đều dựa trên những gì tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi.

xem thêm

Hội đồng quản trị

Samsung được điều hành bởi một ban lãnh đạo độc lập, hoạt động liêm khiết và minh bạch. Họ là những người tận tụy phục vụ những cổ đông then chốt của Samsung.

xem thêm

Annual Reports-Download the Samsung Annual Report.
Báo cáo về phát triển bền vững-Tải