Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Tiến sĩ Oh-Hyun Kwon Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Công ty điện tử Samsung Trưởng Bộ phận Giải pháp thiết bị

Tiến sĩ Kwon Oh-Hyun đã được Hội đồng quản trị bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc công ty Điện tử Samsung vào ngày 08 tháng 06 năm 2012.

Bên cạnh vai trò Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch tiếp tục điều hành Bộ phận Giải pháp thiết bị của công ty Điện tử Samsung, bao gồm ba ngành hàng : Bộ nhớ, Chip hệ thống LSI và Màn hình tinh thể lỏng.

Kể từ khi Tiến sĩ Kwon tham gia ngành hàng bán dẫn của công ty Điện tử Samsung vào năm 1985, ông đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp bán dẫn này. Ông đã thành công trong việc phát triển được DRAM 64MB đầu tiên trong ngành vào năm 1992, và được thăng chức thành Phó Chủ tịch của Samsung Memory Device Technology ba năm sau đó.

Năm 1998, Tiến sĩ Kwon đã được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch cấp cao và là Trưởng ngành hàng System LSI Division’s ASIC.

Năm 2000, ông trở thành Phó chủ tịch và Trưởng ngành hàng LSI Technology.

Tháng 01/2004, Tiến sĩ Kwon được bổ nhiệm làm Chủ tịch và Tổng Giám đốc của System LSI Division.

Tháng 5/2008, Tiến sĩ Kwon được bổ nhiệm làm Chủ tịch của bộ phận Bán dẫn ( hiện tại là Bộ phận Giải pháp thiết bị).

Tháng 12/2011, ông được thăng chức làm Phó Chủ tịch của Công ty Điện tử Samsung.

Tiến sĩ Kwon đã xuất bản nhiều tài liệu tại các hội nghị và hội thảo bao gồm ISSCC, hội nghị chuyên đề VLSI và IEDM. Ông cũng đã đóng góp chuyên môn của mình cho các tạp chí kỹ thuật về các chủ đề liên quan đến chất bán dẫn.

Tiến sĩ Kwon có 1 bằng Cử nhân chuyên ngành kỹ thuật điện tử của trường Đại học Quốc gia Seoul, 1 bằng Thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện tử KAIST (Viện khoa học và công nghệ nâng cao Hàn Quốc), và bằng Tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện tử của Đại học Stanford.


Annual Reports-Download the Samsung Annual Report.
Báo cáo về phát triển bền vững-Tải