Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Từ những chiếc điện thoại đặc sắc đến vật liệu bán dẫn, từ DRAM đến TV kỹ thuật số, nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau của Samsung sử dụng tốc độ, tính sáng tạo và hiệu quả để phát minh, phát triển và tiếp thị các sản phẩm đang định hình cách sống ngày nay. Với hơn một phần tư nhân viên Samsung tham gia nghiên cứu và phát triển, mỗi doanh nghiệp của chúng tôi tập trung vào việc khám phá những công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới; tất cả sẽ mở ra một thế giới đầy tiềm năng cho những người sử dụng.

Các lĩnh vực kinh doanh

Các doanh nghiệp của Samsung tận dụng sức mạnh của cuộc cách mạng kỹ thuật số để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ đột phá vượt xa tưởng tượng của người tiêu dùng và các doanh nghiệp.

Nghiên cứu và phát triển

Cách tân đóng vai trò thiết yếu ở Samsung. Những hoạt động R&D của chúng tôi không chỉ lan rộng trên toàn cầu mà còn định hướng cho sự phát triển đột phá của điện tử kỹ thuật số.

xem thêm

Quan hệ nhà đầu tư
-Tìm hiểu thông tin hoàn chỉnh về quy trình điều hành công ty của chúng tôi.
Tìm hiểu cách Samsung góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn.

Các Công ty Chi nhánh. Tìm hiểu về các công ty góp phần hình thành Samsung. xem thêm