Từ những chiếc điện thoại đặc sắc đến vật liệu bán dẫn, từ DRAM đến TV kỹ thuật số, nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau của Samsung sử dụng tốc độ, tính sáng tạo và hiệu quả để phát minh, phát triển và tiếp thị các sản phẩm đang định hình cách sống ngày nay. Với hơn một phần tư nhân viên Samsung tham gia nghiên cứu và phát triển, mỗi doanh nghiệp của chúng tôi tập trung vào việc khám phá những công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới; tất cả sẽ mở ra một thế giới đầy tiềm năng cho những người sử dụng.

Các lĩnh vực kinh doanh

Các doanh nghiệp của Samsung tận dụng sức mạnh của cuộc cách mạng kỹ thuật số để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ đột phá vượt xa tưởng tượng của người tiêu dùng và các doanh nghiệp.

Nghiên cứu và phát triển

Cách tân đóng vai trò thiết yếu ở Samsung. Những hoạt động R&D của chúng tôi không chỉ lan rộng trên toàn cầu mà còn định hướng cho sự phát triển đột phá của điện tử kỹ thuật số.

xem thêm

Quan hệ nhà đầu tư
-Tìm hiểu thông tin hoàn chỉnh về quy trình điều hành công ty của chúng tôi.
Tìm hiểu cách Samsung góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn.

Các Công ty Chi nhánh. Tìm hiểu về các công ty góp phần hình thành Samsung. xem thêm