Tại Sao Lại Là Samsung Electronics

"Mang lại cảm hứng cho thế giới chúng ta, tạo dựng một tương lai toàn cầu."

Tại Samsung, chúng tôi luôn cam kết tạo ra một bản sắc văn hóa lãnh đạo toàn cầu thực sự, đa dạng và sống động như các thị trường chúng tôi phục vụ, và các sản phẩm chúng tôi sản xuất.

Chỉ với phạm vi và tầm vươn toàn cầu có một không hai của chúng tôi, người ta mới có thể mang niềm vui đến với mọi người thông qua điện thoại, media & giải trí.

Hoặc, với các Giải Pháp Smart School của chúng tôi và lượng thiết bị y khoa lưu động đa dạng, cải thiện đời sống bằng cách đưa giáo dục và chăm sóc sức khỏe đến những nơi cần nhất trong nền văn minh toàn cầu của chúng ta.

Với khả năng không ngừng dự đoán làn sóng quan trọng tiếp theo (và tạo ra một số làn sóng của chúng tôi), việc gia nhập Samsung Electronics sẽ giúp bạn kết nối với tương lai – và đảm bảo sự nghiệp của bạn nằm trong trung tâm công nghệ mai sau.

Chúng tôi đang tìm kiếm những tài năng ngoại hạng và những nhà lãnh đạo trong tương lai, là những người được hoan nghênh và đóng vai trò rất quan trọng đối với chúng tôi khi chúng tôi phát triển và trở thành một doanh nghiệp Toàn Cầu thực sự. Chúng tôi đang ở đỉnh cao nhất của chương tiếp theo trong lịch sử của chúng tôi. Hãy tham gia cùng chúng tôi. Và có đóng góp thực sự vào việc định hình tương lai của chúng ta, và mang sản phẩm quan trọng tiếp theo vào cuộc sống.

Nếu bạn muốn gia nhập Samsung Electronics, vui lòng nhấp vào đây để tìm việc.