Bỏ qua để vào phần nội dung

Bỏ qua để vào Trợ giúp Truy cập


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Tính năng Bài viết Video Thư viện
Không hiển thị cửa sổ bật lên này trong ngày hôm nay.
Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Xem thêm
Open Galaxy S5 Key Visual

Hướng dẫn Sử dụng Độ tương phản

Hướng dẫn Sử dụng Độ tương phản

Cách đổi Độ tương phản trên Website chúng tôi

Như đã được trình bày trong phần mô tả bên dưới, bạn có thể đổi màu sắc website của chúng tôi.

Các biểu tượng cho phép đổi màu

Để đổi màu sắc hiển thị trên website của chúng tôi, hãy vào vào khu vực sau đường liên kết ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM. Nhấp vào một trong ba biểu tượng đổi màu sắc để giúp bạn xem rõ nhất.

Main page, highlighting the location of Contrast Icons

Dùng hệ điều hành để thay đổi màu sắc

Để đổi màu sắc hiển thị trên hệ điều hành của bạn, hãy nhấp vào đây để tìm hiểu thêm. Bạn sẽ chuyển sang mục hướng dẫn “Tôi muốn đổi màu chữ và phông nền trên máy của mình.”