Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Error 404--Not Found

Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Error 404--Not Found

Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Hướng dẫn Sử dụng Thanh Trình đơn chính Đầu trang

Hướng dẫn Sử dụng Thanh Trình đơn chính Đầu trang

Cách dùng Thanh Trình đơn chính Đầu trang của Website chúng tôi

Trường hợp 1: Cách tìm các trình đơn phụ hoặc vào mục kế tiếp trên Thanh Trình đơn chính Đầu trang

1.1 Để tìm các trình đơn phụ của một mục trên Thanh Trình đơn chính Đầu trang chúng tôi, xin bấm phím ‘ Enter ‘ hoặc phím ‘ Mũi tên xuống ‘ khi con trỏ hiện dụng của bàn phím đang nằm ở mục đó.
Ví dụ, để tìm được trình đơn phụ của mục “SẢN PHẨM TIÊU DÙNG”, hãy bấm phím ‘ Enter ’ hoặc phím ‘ Mũi tên xuống‘ khi con trỏ hiện dụng của bàn phím đang ở trên mục “ SẢN PHẨM TIÊU DÙNG ”. Bạn sẽ tìm được 8 trình đơn phụ như “ Thiết bị di động “ , “ Tivi/Thiết bị nghe nhìn “ , v.v..

1.2 Để vào mục kế tiếp trên Thanh Trình đơn chính Đầu trang của chúng tôi, hãy bấm phím ‘ Tab ‘ hoặc ‘ Mũi tên sang phải‘ khi con trỏ hiện dụng của bàn phím hiện nằm ở một trong các mục của Thanh trình đơn này.
Ví dụ, để vào mục kế tiếp sau mục “ SẢN PHẨM TIÊU DÙNG ”, hãy bấm phím ‘ Tab ‘ hoặc ‘ Mũi tên sang phải‘. (Nếu bạn hiện đã ở cửa sổ chứa các trình đơn phụ, hãy bấm phím ‘ Esc ’ và sau đó bấm phím ‘ Tab ‘ hoặc ‘ Mũi tên sang phải‘.) Con trỏ hiện dụng của bàn phím sẽ chuyển qua mục ‘ KINH DOANH ‘.

Trường hợp 1

Global Navigation Bar, highlighting Products menu

Trường hợp 2: Cách tìm loại sản phẩm hoặc vào trình đơn phụ kế tiếp trên Thanh Trình đơn chính Đầu trang 

2.1 Để tìm loại sản phẩm trong trình đơn phụ, hãy bấm phím ‘ Enter ‘ hoặc ‘ Mũi tên xuống‘ khi con trỏ hiện dụng của bàn phím đang ở trên trình đơn phụ đó.
Ví dụ, để tìm loại sản phẩm “ Thiết bị Di động “ , hãy bấm phím ‘ Enter ‘ hoặc ‘ Mũi tên xuống ‘ khi con trỏ hiện dụng của bàn phím đang ở trên “ Thiết bị Di động “. Bạn sẽ tìm được 3 sản phẩm là “ Điện thoại di động “ , “ Điện thoại thông minh “ , và “ Máy tính bảng “.

2.2 Để vào loại sản phẩm kế tiếp của trình đơn phụ trên Thanh Trình đơn chính Đầu trang, hãy bấm phím ‘ Tab ‘ hoặc các phím ‘ Mũi tên ‘.
Ví dụ, để vào loại sản phẩm kế tiếp sau " Điện thoại di động ", hãy bấm phím ' Tab ' hoặc phím ' '. Con trỏ hiện dụng của bàn phím sẽ chuyển qua mục " Điện thoại thông minh ". Mũi tên sang phải

2.3 Để vào trình đơn phụ kế tiếp trên Thanh Trình đơn chính Đầu trang, hãy bấm phím ‘ Tab ‘ khi đang ở tại loại sản phẩm cuối cùng.
Ví dụ, để vào trình đơn phụ kế tiếp sau " Thiết bị di động ", hãy bấm phím ' Tab '. Con trỏ hiện dụng của bàn phím sẽ chuyển qua mục " Tivi/Thiết bị nghe nhìn ".

Trường hợp 2

Global Navigation Bar, highlighting Mobile Devices menu

Trường hợp 3: Cách tìm thông tin chi tiết về loại sản phẩm hoặc thoát khỏi Thanh Trình đơn chính Đầu trang

3.1 Để tìm thông tin chi tiết về loại sản phẩm, hãy bấm phím ' Enter ' khi con trỏ hiện dụng của bàn phím hiện ở trên loại sản phẩm. Bạn sẽ được chuyển sang loại sản phẩm mà bạn chọn.
Ví dụ, để tìm thêm thông tin chi tiết về “ Điện thoại di động “, hãy bấm phím ‘ Enter ‘ khi con trỏ hiện dụng của bàn phím hiện đang ở trên mục " Điện thoại di động ". Bạn sẽ được đưa vào trang tiểu loại sản phẩm của loại sản phẩm " Điện thoại di động " của chúng tôi. Nhấp vào đây để xem kết quả.

3.2. Để thoát khỏi các trình đơn trên thanh trình đơn chính đầu trang, bạn có thể bấm phím ‘ Esc ‘ tại thời điểm bất kỳ.

Trường hợp 3

Global Navigation Bar, highlighting Mobile Phones menu