Các Biểu tượng in ấn AnyWeb

Bước 1: Chọn Nội Dung Của Bạn

 

Bước 2: Thiết Kế Tài Liệu Của Bạn

 

Bước 3: In và Các Thao Tác Khác

 

  • Kết hợp một danh sách mua hàng có hình ảnh, hoàn chỉnh với các bản mô tả và hình ảnh để tạo điều kiện đến cửa hàng nhanh chóng.

  • Lập kế hoạch cho một kỳ nghỉ hoàn hảo với lịch trình bằng hình ảnh gồm có lịch đi lại, các địa điểm khách sạn, các viện bảo tàng hấp dẫn, các danh thắng và những thứ khác.

  • Soạn một tài liệu nghiên cứu chuyên môn hiển thị dữ liệu và số liệu phân tích từ nhiều nguồn để phát cho mọi người trong một cuộc họp


Tải ứng dụng AnyWeb Print xuống và thử trên các máy in Samsung này để xem việc in chính xác những gì bạn muốn dễ dàng như thế nào.*

AnyWeb tương thích với các hệ điều hành Windows sau đây: 2000, XP, Server 2003, Server 2008, Vista và Windows 7. Ứng dụng này đòi hỏi phải có Internet Explorer 6.0 trở lên.

*Vui lòng tuân thủ mọi Điều Luật hiện hành về Thương Hiệu và Bản Quyền.

Các Sản Phẩm Liên Quan

ML-1866 Mặt trước

ML-1866

1,990,000 VNĐ