Hình chụp Tháp Eiffel từ dưới đất nhìn lên

Tìm Hiểu Chi Tiết

Nghệ Thuật Trình Diễn

Hiệu Chỉnh Không Cần Máy Tính


  • Giảm hiệu ứng mắt đỏ

  • Điều chỉnh đối với trường hợp có ánh sáng kém

  • Xoay hình ảnh và định lại kích thước

  • Chụp Đẹp (sửa mặt)Với các tính năng này, bạn sẽ có thể hoàn thiện hình chụp mà không cần phải tải chúng xuống máy tính và tốn thời gian hiệu chỉnh trong một ứng dụng hiệu chỉnh hình ảnh phức tạp.

Dễ Vận Hành, Kết Quả Chuyên Nghiệp