Hai màn hình 3D của Samsung

Thao Tác và Thưởng Thức Nhiều Hơn bằng 3D

Trải Nghiệm 2D Tốt Nhất Có Thể

Tối Ưu Hóa để Dễ Sử Dụng

Giải Pháp trong một

Các Sản Phẩm Liên Quan

S23A750D Mặt trước

S23A750D

10,450,000 VNĐ