Cảnh chụp chiếc cầu về đêm có gợi ý chỉnh sửa lại

▲주상복합-Park, Jin Myung

▲hình chụp phong cảnh toàn cảnh

▲hình toàn cảnh kỹ thuật - Sim, Hyun Jun

▲Hình chụp A: Hình toàn cảnh của Cầu Cheongdam

▲Hình chụp B: Các hình gốc

▲Các hình gốc trong một tài liệu định dạng lớn

▼Hiển Thị Lưới

▼Kết hợp các hình với nhau

▼Điều chỉnh độ sáng của các phần liền kề

▼Xén

▼Hiệu chỉnh một phần

▼Đốt chu vi bên ngoài

▼Xén rộng

▼Chuyển thành Đen/Trắng

▼Photomerge

Các Sản Phẩm Liên Quan