TV 3D Samsung kèm hiệu ứng hình ảnh minh họa cho kỹ nghệ 3D

Mô tả

Bạn có thể xem nội dung 2D trên TV 3D

Cách hoạt động của kính 3D chủ động

Những gì bạn cần

Hãy xem và tìm hiểu bạn cần có thiết bị gì để xem nội dung 3D

Những câu hỏi thường gặp