Trung tâm kiến thức về máy in

2011-12-20

Người đàn ông dùng máy in Samsung ở công sở

Các giải pháp in thông minh—Các giải pháp in của Samsung và quản lý thông tin có thể mang lại năng suất cao hơn. Tính năng in đã là đủ đối với một chiếc máy in hay không? Chúng tôi không cho là thế. Mọi chức năng đều là cơ hội để cải thiện hiệu suất.

Phát hành: 16 tháng 9, 2010

Từ các chương trình đánh giá nhu cầu đến quản lý máy in từ xa để bảo mật lưu lượng dữ liệu, Samsung đều có giải pháp để đáp ứng mọi nhu cầu.

Tính năng quản lý đổi mới và chi tiết đóng vai trò thiết yếu đối với bất kỳ tổ chức nào. Đó là lý do chúng tôi thiết kế các máy in và các hệ thống giúp bạn nạp bì thư—không phải giấy. Hãy tìm hiểu xem máy in của Samsung có thể có những chức năng nào ngoài chức năng in trên cả hai mặt giấy.

1. Các tiêu chí chung đối với máy in đa năng của Samsung

Bằng cách đặt ra những yêu cầu đánh giá và phương thức chuẩn hóa chung cho phép các cơ sở kiểm nghiệm đánh giá và chứng nhận các sản phẩm CNTT để sử dụng trong các môi trường an toàn.

2. Các giải pháp in có quản lý

Giải pháp in có quản lý CounThruTM 2 Enterprise cung cấp các công cụ và khả năng tiếp cận mà các phòng CNTT cần để quản lý toàn bộ mạng lưới máy in doanh nghiệp của mình.

3. CounThru 2 Pro

Theo dõi từ xa các thiết bị in ấn và sao chép doanh nghiệp nối mạng của khách hàng của bạn bằng cách sử dụng một giao diện đồ họa mạnh mẽ.

4. Thông tin khái quát về bảo mật MFP

Áp dụng các quy định của các tổ chức quản lý, Samsung đã phát triển một số mục tiêu bảo mật đáp ứng các yêu cầu chuẩn hóa và nhu cầu của các ngành khác nhau.

5. Độ trễ của tác vụ in

Khi bảo mật thông tin đóng vai trò quyết định, độ trễ của tác vụ in là một vấn đề lớn. Các hệ thống bộ nhớ của Samsung cho phép người dùng quản lý thời gian thông tin được lưu trữ để bảo mật dữ liệu.

6. SNAP: chương trình đánh giá nhu cầu của Samsung

Các chuyên gia SNAP kiểm tra cẩn thận cơ sở hạ tầng tài liệu kỹ thuật số của bạn, xác định các giải pháp thực hiện tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.

7. Các giải pháp dành cho chính phủ

Các giải pháp xử lý tài liệu giúp các tổ chức chính phủ đáp ứng quy định và giảm thiểu chi phí tài chính và môi trường. Bằng cách nâng cao năng suất, các cơ quan chính phủ có thể cung cấp các dịch vụ mới (và tốt hơn).
Ngoài ra, nhờ giảm thiểu giấy tờ dư thừa và loại bỏ tình trạng nghẽn cổ chai, các chính quyền địa phương có thể phục vụ công dân tốt hơn và hoạt động hiệu quả hơn

9. Giáo dục đại học

Các giải pháp quản lý tài liệu toàn diện giúp giảm thiểu chi phí xử lý và nâng cao năng suất, trong khi cũng tuân thủ các quy định của chính phủ để hỗ trợ mục tiêu trở thành một trường đại học "xanh hơn".

10. Các giải pháp dành cho các hệ thống giáo dục từ mẫu giáo - lớp 12

Các giải pháp phần cứng và phần mềm đáng tin cậy, chất lượng cao giúp đơn giản hóa quy trình phát triển tài liệu kiểm tra, chấm điểm, và giáo dục trong lớp. Và một thiết bị xử lý tài liệu linh hoạt và an toàn giúp nâng cao khả năng liên lạc với phụ huynh.

11. Công Nghệ Instant Fusing của Samsung

Công nghệ Innovative Instant Fusing (IFS) giúp in tài liệu nhanh hơn để giữ lại chất lượng hình ảnh và văn bản hoàn hảo, và giảm mức tiêu thụ điện.