Máy notebook Series 9 của Samsung

Thích Nghi Hoàn Cảnh

 

Đủ Nhẹ Để Bạn Mang Theo

 

Thiết Kế nằm ở Chi Tiết


  • Thiết Kế Màn Hình Hiển Thị LCD Sáng Sủa Tạo Ra Tác Động Trực Quan: Màn hình hiển thị sáng, hiệu suất cao bản thân nó không thu hút—thay vào đó nó được kết hợp dễ dàng với hình thức.

  • Bàn Di Chuột Đa Điểm Cung Cấp Tính Năng Điều Hướng Tinh Tế và Trực Quan: Có một lớp phủ gương mới và cảm biến hình ảnh, bàn di chuột đa điểm ít nút hơn rất đặc sắc và thuận tiện. Bạn có thể cảm nhận đa điểm và phần đỡ bàn tay tốt hơn, có nghĩa là không còn tình trạng con trỏ biến mất hoặc nhảy vị trí.

  • Bàn Phím Có Đèn Nền Giúp Chiếu Sáng Không Gian Làm Việc Của Bạn: Bàn phím có đèn nền luôn giúp bạn dễ thấy bất kể thời gian trong ngày hoặc môi trường. Có một cảm biến hình ảnh 3D giúp diễn dịch chính xác các cử động đơn giản của ngón tay chẳng hạn như chạm, quét và xoay, để bạn có thể dễ dàng tương tác với tài liệu, hình ảnh và các ứng dụng của mình.

Có Phong Cách và Di Động Giống Bạn

Các Sản Phẩm Liên Quan

NP900X3A Mặt trước

NP900X3A

NP900X3A-A01VN

NP900X3A Mặt trước

NP900X3A

NP900X3A-B01VN