Đĩa thức ăn đặt trên chồng đĩa

Giữ lại độ ẩm đóng vai trò quan trọng

Phục hồi bánh pizza và sandwich

Mang lại sinh lực cho mì và cơm

Vật đựng cũng quan trọng