Máy notebook và máy tính netbook Samsung đặt tựa lưng nhau

Nhẹ so với Siêu Nhẹ

Netbook

Notebook

Màn hình LCD so với tuổi thọ pin

Sức mạnh so với sự thuận tiện: lựa chọn là của bạn