Thân thiện & tiết. kiệm chi phí. Tiết kiệm không gian, hiển thị từ máy tính & quản lý dữ liệu với màn hình chiếu. Tìm hiểu thêm.

Thân thiện & tiết
kiệm chi phí

Tiết kiệm không gian, hiển thị từ máy tính & quản lý dữ liệu với màn hình chiếu

Tìm hiểu thêm

Hiển Thị 1~8 Trên 8 Sản Phẩm phù hợp

Trang đầu

trang trước

1

trang tiếp

trang cuối

TB-WH Front Black

TB-WH

LF-TBWHF/XS

Y LF-TBWHF/XS TB-WH TB-WH #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_001_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_002_gallery_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_002_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_003_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_004_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_002_gallery?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_003_gallery?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_004_gallery?$M-Gallery$ TB-WH Front Black TB-WH Gallery Black TB-WH Gallery Black TB-WH Gallery Black 38704393 38704398 38704409 38704417 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_001_Front_black?$M-Gallery$ TB-WH Front Black 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF-TBWHF/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF-TBWHF/XS sentence • Nhận thức về Yếu tố Tất Cả Trong Một với màn hình hiện có của bạn
• Di chuyển mượt mà dành cho Máy Tính Để Bàn Ảo
• Thiết kế gọn nhẹ
• MagicRMS
CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

TX-WN Mặt Trước Đen

TX-WN

LF-TXWND/XY

Y LF-TXWND/XY TX-WN TX-WN #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_001_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_002_Front2_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_002_Front2_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_003_Front3_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_004_Back1_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_002_Front2_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_003_Front3_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_004_Back1_black?$M-Gallery$ TX-WN Mặt Trước Đen TX-WN Mặt Trước Đen TX-WN Mặt Trước Đen TX-WN Mặt Sau Đen 37955562 37955567 37955578 37955586 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_001_Front_black?$M-Gallery$ TX-WN Mặt Trước Đen 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF-TXWND/XY-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF-TXWND/XY sentence Samsung TX-WN chính là chi tiêu hiệu quả, cách thuận tiện để khắc phục bất kỳ thách thức VDI nào. Người dùng có thể nâng cao năng suất bằng cách tập trung nhiều hơn vào thực hiện nhiệm vụ được giao.
CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

TC241W Mặt Trước Đen

TC241W

LF24TOWHBDM/XY

Y LF24TOWHBDM/XY TC241W TC241W #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_014_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_002_Front2_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_002_Front2_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_003_Left-Angle-30-Degree_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_004_Left-Angle-45-Degree_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_002_Front2_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_003_Left-Angle-30-Degree_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_004_Left-Angle-45-Degree_black?$M-Gallery$ TC241W Mặt Trước Đen TC241W Mặt Trước Đen TC241W Left Angle 30 Degree Black TC241W Left Angle 45 Degree Black 37955384 37955389 37955400 37955408 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_001_Front_black?$M-Gallery$ TC241W Mặt Trước Đen 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF24TOWHBDM/XY-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF24TOWHBDM/XY sentence Hiển thị Đám Mây Samsung hoạt động tốt hơn so với các máy tính thông thường có hỗ trợ VDI. Người dùng có thể truy cập dữ liệu từ một máy chủ của mạng trong khi vẫn có thể trải nghiệm các chức năng giống trên một máy tính hoàn chỉnh
CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

TC191W Mặt Trước Đen

TC191W

LF19TOWHBFMMXV

Y LF19TOWHBFMMXV TC191W TC191W #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_013_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_014_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_013_Front_black_10039614109339?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_014_Front_black_10039614109339?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_019_Left-Angle_black_10039614109339?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_020_Left-Angle_black_10039614109339?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_013_Front_black_10039614109339?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_014_Front_black_10039614109339?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_019_Left-Angle_black_10039614109339?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_020_Left-Angle_black_10039614109339?$M-Gallery$ TC191W Mặt Trước Đen TC191W Mặt Trước Đen TC191W Góc Bên Trái Đen TC191W Góc Bên Trái Đen 38223466 38223471 38223511 38223525 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_013_Front_black_10039614109339?$M-Gallery$ TC191W Mặt Trước Đen 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF19TOWHBFMMXV-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF19TOWHBFMMXV sentence Hiển thị Đám Mây Samsung hoạt động tốt hơn so với các máy tính thông thường có hỗ trợ VDI. Người dùng có thể truy cập dữ liệu từ một máy chủ của mạng trong khi vẫn có thể trải nghiệm các chức năng giống trên một máy tính hoàn chỉnh CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

TS190W Front-1

TS190W

LF19TSWTBDN/XS

Y LF19TSWTBDN/XS TS190W TS190W default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_001_Front-1_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_006_Side_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_001_Front-1?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_006_Side?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_007_Perspective?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_509_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_006_Side?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_007_Perspective?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_509_gallery?$M-Gallery$ TS190W Front-1 TS190W Side TS190W Perspective TS190W R45_02 15050448 15050456 15050461 15050476 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ TS190W Front-1 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF19TSWTBDN/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF19TSWTBDN/XS sentence Với thiết kế tất cả trong một và đèn nền LED, sản phẩm này mang lại cho bạn trải nghiệm văn phòng tốt nhất. Năng suất desktop nâng cao và mức tiêu thụ điện thấp của nó là lý tưởng đối với mẫu máy Windows của bạn CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

TS220W Front-1

TS220W

LF22TSWTBDN/XS

Y LF22TSWTBDN/XS TS220W TS220W default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_001_Front-1_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_006_Side_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_001_Front-1?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_006_Side?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_007_Perspective?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_509_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_006_Side?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_007_Perspective?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_509_gallery?$M-Gallery$ TS220W Front-1 TS220W Side TS220W Perspective TS220W R45_02 14936148 14936156 14936161 14936176 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ TS220W Front-1 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF22TSWTBDN/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF22TSWTBDN/XS sentence Với thiết kế tất cả trong một và đèn nền LED, sản phẩm này mang lại cho bạn trải nghiệm văn phòng tốt nhất. Năng suất desktop nâng cao và mức tiêu thụ điện thấp của nó là lý tưởng đối với mẫu máy Windows của bạn CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

TS220C Front-1

TS220C

LF22TSCTBAN/XS

Y LF22TSCTBAN/XS TS220C TS220C default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_001_Front-1_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_006_Side_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_001_Front-1?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_006_Side?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_007_Perspective?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_509_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_006_Side?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_007_Perspective?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_509_gallery?$M-Gallery$ TS220C Front-1 TS220C Side TS220C Perspective TS220C R45_02 14935774 14935782 14935787 14935802 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ TS220C Front-1 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF22TSCTBAN/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF22TSCTBAN/XS sentence Màn hình Cloud Display này có Citrix Zero Client, Phần Mềm Quản Lý Từ Xa và Cơ Sở Hạ Tầng Desktop Ảo cung cấp một trung tâm dữ liệu tiện lợi và được quản lý tập trung CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

TS190C Front-1

TS190C

LF19TSCTBAN/XS

Y LF19TSCTBAN/XS TS190C TS190C default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_001_Front-1_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_006_Side_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_001_Front-1?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_006_Side?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_007_Perspective?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_509_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_006_Side?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_007_Perspective?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_509_gallery?$M-Gallery$ TS190C Front-1 TS190C Side TS190C Perspective TS190C R45_02 14935410 14935418 14935423 14935438 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ TS190C Front-1 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF19TSCTBAN/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF19TSCTBAN/XS sentence Màn hình Cloud Display này có Citrix Zero Client, Phần Mềm Quản Lý Từ Xa và Cơ Sở Hạ Tầng Desktop Ảo cung cấp một trung tâm dữ liệu tiện lợi và được quản lý tập trung CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

Trang đầu

trang trước

1

trang tiếp

trang cuối