Hiển Thị 1~6 Trên 6 Sản Phẩm phù hợp

Trang đầu

trang trước

1

trang tiếp

trang cuối

NS190 Front-1

NS190

LF19NSBTBN/XS

Y LF19NSBTBN/XS NS190 NS190 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_001_Front-1_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_006_Side_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_001_Front-1?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_006_Side?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_007_Perspective?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_509_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_006_Side?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_007_Perspective?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_509_gallery?$M-Gallery$ NS190 Front-1 NS190 Side NS190 Perspective NS190 R45_02 15050556 15050564 15050569 15050584 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ NS190 Front-1 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF19NSBTBN/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF19NSBTBN/XS sentence Màn hình này cung cấp hình ảnh rõ như pha lê với công nghệ SyncMaster Cloud và đèn nền LED. Nút Tắt Nguồn Một Lần Nhấp góp phần tạo nên một hành tinh xanh hơn và thiết kế tiết kiệm công sức đảm bảo năng suất nâng cao và không gian làm việc rộng rãi hơn CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

TS190W Front-1

TS190W

LF19TSWTBDN/XS

Y LF19TSWTBDN/XS TS190W TS190W default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_001_Front-1_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_006_Side_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_001_Front-1?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_006_Side?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_007_Perspective?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_509_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_006_Side?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_007_Perspective?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_509_gallery?$M-Gallery$ TS190W Front-1 TS190W Side TS190W Perspective TS190W R45_02 15050448 15050456 15050461 15050476 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ TS190W Front-1 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF19TSWTBDN/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF19TSWTBDN/XS sentence Với thiết kế tất cả trong một và đèn nền LED, sản phẩm này mang lại cho bạn trải nghiệm văn phòng tốt nhất. Năng suất desktop nâng cao và mức tiêu thụ điện thấp của nó là lý tưởng đối với mẫu máy Windows của bạn CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

NS220 Front-1

NS220

LF22NSBTBN/XS

Y LF22NSBTBN/XS NS220 NS220 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_001_Front-1_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_006_Side_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_001_Front-1?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_006_Side?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_007_Perspective?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_509_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_006_Side?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_007_Perspective?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_509_gallery?$M-Gallery$ NS220 Front-1 NS220 Side NS220 Perspective NS220 R45_02 14936836 14936844 14936849 14936864 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ NS220 Front-1 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF22NSBTBN/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF22NSBTBN/XS sentence Màn hình này cung cấp hình ảnh rõ như pha lê với công nghệ SyncMaster Cloud và đèn nền LED. Nút Tắt Nguồn Một Lần Nhấp góp phần tạo nên một hành tinh xanh hơn và thiết kế tiết kiệm công sức đảm bảo năng suất nâng cao và không gian làm việc rộng rãi hơn CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

TS220W Front-1

TS220W

LF22TSWTBDN/XS

Y LF22TSWTBDN/XS TS220W TS220W default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_001_Front-1_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_006_Side_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_001_Front-1?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_006_Side?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_007_Perspective?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_509_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_006_Side?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_007_Perspective?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_509_gallery?$M-Gallery$ TS220W Front-1 TS220W Side TS220W Perspective TS220W R45_02 14936148 14936156 14936161 14936176 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSWTBDN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ TS220W Front-1 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF22TSWTBDN/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF22TSWTBDN/XS sentence Với thiết kế tất cả trong một và đèn nền LED, sản phẩm này mang lại cho bạn trải nghiệm văn phòng tốt nhất. Năng suất desktop nâng cao và mức tiêu thụ điện thấp của nó là lý tưởng đối với mẫu máy Windows của bạn CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

TS220C Front-1

TS220C

LF22TSCTBAN/XS

Y LF22TSCTBAN/XS TS220C TS220C default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_001_Front-1_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_006_Side_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_001_Front-1?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_006_Side?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_007_Perspective?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_509_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_006_Side?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_007_Perspective?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_509_gallery?$M-Gallery$ TS220C Front-1 TS220C Side TS220C Perspective TS220C R45_02 14935774 14935782 14935787 14935802 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22TSCTBAN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ TS220C Front-1 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF22TSCTBAN/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF22TSCTBAN/XS sentence Màn hình Cloud Display này có Citrix Zero Client, Phần Mềm Quản Lý Từ Xa và Cơ Sở Hạ Tầng Desktop Ảo cung cấp một trung tâm dữ liệu tiện lợi và được quản lý tập trung CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

TS190C Front-1

TS190C

LF19TSCTBAN/XS

Y LF19TSCTBAN/XS TS190C TS190C default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_001_Front-1_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_006_Side_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_001_Front-1?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_006_Side?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_007_Perspective?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_509_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_006_Side?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_007_Perspective?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_509_gallery?$M-Gallery$ TS190C Front-1 TS190C Side TS190C Perspective TS190C R45_02 14935410 14935418 14935423 14935438 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSCTBAN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ TS190C Front-1 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF19TSCTBAN/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF19TSCTBAN/XS sentence Màn hình Cloud Display này có Citrix Zero Client, Phần Mềm Quản Lý Từ Xa và Cơ Sở Hạ Tầng Desktop Ảo cung cấp một trung tâm dữ liệu tiện lợi và được quản lý tập trung CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

Trang đầu

trang trước

1

trang tiếp

trang cuối