Hiển Thị 1~12 Trên 15 Sản Phẩm phù hợp

Trang đầu

trang trước

1 2

trang tiếp

trang cuối

NX-N2 Mặt Trước Đen

Zero client dạng Box

LF-NXN2N/XY

Y LF-NXN2N/XY NX-N2 Zero client dạng Box #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_017_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_002_Front2_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_017_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_002_Front2_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_003_Front3_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_004_Back1_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_017_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_002_Front2_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_003_Front3_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_004_Back1_black?$M-Gallery$ NX-N2 Mặt Trước Đen NX-N2 Front2 Black NX-N2 Front3 Black NX-N2 Back1 Black 38707833 38707838 38707849 38707857 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_017_Front_black?$M-Gallery$ NX-N2 Mặt Trước Đen 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF-NXN2N/XY-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF-NXN2N/XY sentence Samsung NX-N2 là lựa chọn chi tiêu hiệu quả, cách thuận tiện để khắc phục bất kỳ thách thức Hạ Tầng Máy Tính Bàn Ảo (VDI). Người dùng có thể nâng cao năng suất bằng cách tập trung nhiều hơn vào thực hiện nhiệm vụ được giao. CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

TB-WH Front Black

Thin client dạng Chân đế

LF-TBWHF/XS

Y LF-TBWHF/XS TB-WH Thin client dạng Chân đế #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_001_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_002_gallery_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_002_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_003_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_004_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_002_gallery?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_003_gallery?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_004_gallery?$M-Gallery$ TB-WH Front Black TB-WH Gallery Black TB-WH Gallery Black TB-WH Gallery Black 38704393 38704398 38704409 38704417 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TBWHF-XS_001_Front_black?$M-Gallery$ TB-WH Front Black 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF-TBWHF/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF-TBWHF/XS sentence • Nhận thức về Yếu tố Tất Cả Trong Một với màn hình hiện có của bạn
• Di chuyển mượt mà dành cho Máy Tính Để Bàn Ảo
• Thiết kế gọn nhẹ
• MagicRMS
CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

NB-NH Mặt Trước Đen

Zero client dạng Stand

LF-NBNHNN/XY

Y LF-NBNHNN/XY NB-NH Zero client dạng Stand #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_012_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_002_Back_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_012_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_002_Back_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_003_Right_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_004_Right-Angle-45-Degree1_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_012_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_002_Back_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_003_Right_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_004_Right-Angle-45-Degree1_black?$M-Gallery$ NB-NH Mặt Trước Đen NB-NH Mặt Sau Đen NB-NH Bên Phải Đen NB-NH Right Angle 45 Degree Black 37956104 37956109 37956120 37956128 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_012_Front_black?$M-Gallery$ NB-NH Mặt Trước Đen 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF-NBNHNN/XY-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF-NBNHNN/XY sentence Trạm gốc này sẽ hợp lý hoá không gian IT của bạn thông qua công nghệ VDI sử dụng được trên những màn hình hiện có. Đây là phương pháp thuận tiện cho các công ty tìm kiếm giải pháp để giảm thiểu chi phí và và tối đa an ninh. CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

NC241 Mặt Trước Đen

Màn hình zero client 24"

LF24NEBHBNM/XD

Y LF24NEBHBNM/XD NC241 Màn hình zero client 24" #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_001_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_002_Front2_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_002_Front2_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_003_Left-Angle-30-Degree_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_004_Left-Angle-45-Degree_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_002_Front2_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_003_Left-Angle-30-Degree_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_004_Left-Angle-45-Degree_black?$M-Gallery$ NC241 Mặt Trước Đen NC241 Front2 Black NC241 Left Angle 30 Degree Black NC241 Left Angle 45 Degree Black 37955964 37955969 37955980 37955988 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_001_Front_black?$M-Gallery$ NC241 Mặt Trước Đen 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF24NEBHBNM/XD-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF24NEBHBNM/XD sentence Samsung Hiển Thị Đám Mây thúc đẩy một môi trường làm việc sạch và dễ dàng triển khai hơn. Với thiết kế gọn nhẹ và mức độ bảo mật cao, các màn hình này giúp vượt qua những thách thức trong kinh doanh. CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

NC221 Mặt trước Đen

Màn hình zero client 22"

LF22NTBHBNM/XY

Y LF22NTBHBNM/XY NC221 Màn hình zero client 22" #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_010_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_011_Left-Angle-30-Degree_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_010_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_011_Left-Angle-30-Degree_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_012_Left-Angle-45-Degree_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_013_Right-Angle-45-Degree_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_010_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_011_Left-Angle-30-Degree_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_012_Left-Angle-45-Degree_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_013_Right-Angle-45-Degree_black?$M-Gallery$ NC221 Mặt trước Đen NC221 Left Angle 30 Degree Black NC221 Left Angle 45 Degree Black NC221 Right Angle 45 Degree Black 37955843 37955851 37955856 37955871 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_010_Front_black?$M-Gallery$ NC221 Mặt trước Đen 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF22NTBHBNM/XY-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF22NTBHBNM/XY sentence Samsung Hiển Thị Đám Mây thúc đẩy một môi trường làm việc sạch và dễ dàng triển khai hơn. Với thiết kế gọn nhẹ và mức độ bảo mật cao, các màn hình này giúp vượt qua những thách thức trong kinh doanh. CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

NC191 Mặt Trước Đen

Màn hình zero client 19"

LF19NEBHBNM/XD

Y LF19NEBHBNM/XD NC191 Màn hình zero client 19" #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_013_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_002_Front2_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_002_Front2_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_003_Left-Angle-30-Degree_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_004_Left-Angle-45-Degree_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_002_Front2_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_003_Left-Angle-30-Degree_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_004_Left-Angle-45-Degree_black?$M-Gallery$ NC191 Mặt Trước Đen NC191 Mặt Trước Đen NC191 Left Angle 30 Degree Black NC191 Left Angle 45 Degree Black 37955715 37955720 37955731 37955739 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_001_Front_black?$M-Gallery$ NC191 Mặt Trước Đen 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF19NEBHBNM/XD-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF19NEBHBNM/XD sentence Samsung Hiển Thị Đám Mây thúc đẩy một môi trường làm việc sạch và dễ dàng triển khai hơn. Với thiết kế gọn nhẹ và mức độ bảo mật cao, các màn hình này giúp vượt qua những thách thức trong kinh doanh. CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

TX-WN Mặt Trước Đen

TX-WN

LF-TXWND/XY

Y LF-TXWND/XY TX-WN TX-WN #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_001_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_002_Front2_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_002_Front2_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_003_Front3_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_004_Back1_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_002_Front2_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_003_Front3_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_004_Back1_black?$M-Gallery$ TX-WN Mặt Trước Đen TX-WN Mặt Trước Đen TX-WN Mặt Trước Đen TX-WN Mặt Sau Đen 37955562 37955567 37955578 37955586 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-TXWND-XY_001_Front_black?$M-Gallery$ TX-WN Mặt Trước Đen 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF-TXWND/XY-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF-TXWND/XY sentence Samsung TX-WN chính là chi tiêu hiệu quả, cách thuận tiện để khắc phục bất kỳ thách thức VDI nào. Người dùng có thể nâng cao năng suất bằng cách tập trung nhiều hơn vào thực hiện nhiệm vụ được giao.
CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

TC241W Mặt Trước Đen

TC241W

LF24TOWHBDM/XY

Y LF24TOWHBDM/XY TC241W TC241W #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_014_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_002_Front2_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_002_Front2_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_003_Left-Angle-30-Degree_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_004_Left-Angle-45-Degree_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_002_Front2_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_003_Left-Angle-30-Degree_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_004_Left-Angle-45-Degree_black?$M-Gallery$ TC241W Mặt Trước Đen TC241W Mặt Trước Đen TC241W Left Angle 30 Degree Black TC241W Left Angle 45 Degree Black 37955384 37955389 37955400 37955408 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24TOWHBDM-XY_001_Front_black?$M-Gallery$ TC241W Mặt Trước Đen 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF24TOWHBDM/XY-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF24TOWHBDM/XY sentence Hiển thị Đám Mây Samsung hoạt động tốt hơn so với các máy tính thông thường có hỗ trợ VDI. Người dùng có thể truy cập dữ liệu từ một máy chủ của mạng trong khi vẫn có thể trải nghiệm các chức năng giống trên một máy tính hoàn chỉnh
CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

TC191W Mặt Trước Đen

Màn hình thin client all-in-one 19"

LF19TOWHBFMMXV

Y LF19TOWHBFMMXV TC191W Màn hình thin client all-in-one 19" #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_013_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_014_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_013_Front_black_10039614109339?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_014_Front_black_10039614109339?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_019_Left-Angle_black_10039614109339?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_020_Left-Angle_black_10039614109339?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_013_Front_black_10039614109339?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_014_Front_black_10039614109339?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_019_Left-Angle_black_10039614109339?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_020_Left-Angle_black_10039614109339?$M-Gallery$ TC191W Mặt Trước Đen TC191W Mặt Trước Đen TC191W Góc Bên Trái Đen TC191W Góc Bên Trái Đen 38223466 38223471 38223511 38223525 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TOWHBFMMXV_013_Front_black_10039614109339?$M-Gallery$ TC191W Mặt Trước Đen 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF19TOWHBFMMXV-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF19TOWHBFMMXV sentence Hiển thị Đám Mây Samsung hoạt động tốt hơn so với các máy tính thông thường có hỗ trợ VDI. Người dùng có thể truy cập dữ liệu từ một máy chủ của mạng trong khi vẫn có thể trải nghiệm các chức năng giống trên một máy tính hoàn chỉnh CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

NS190 Front-1

NS190

LF19NSBTBN/XS

Y LF19NSBTBN/XS NS190 NS190 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_001_Front-1_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_006_Side_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_001_Front-1?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_006_Side?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_007_Perspective?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_509_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_006_Side?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_007_Perspective?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_509_gallery?$M-Gallery$ NS190 Front-1 NS190 Side NS190 Perspective NS190 R45_02 15050556 15050564 15050569 15050584 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ NS190 Front-1 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF19NSBTBN/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF19NSBTBN/XS sentence Màn hình này cung cấp hình ảnh rõ như pha lê với công nghệ SyncMaster Cloud và đèn nền LED. Nút Tắt Nguồn Một Lần Nhấp góp phần tạo nên một hành tinh xanh hơn và thiết kế tiết kiệm công sức đảm bảo năng suất nâng cao và không gian làm việc rộng rãi hơn CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

TS190W Front-1

TS190W

LF19TSWTBDN/XS

Y LF19TSWTBDN/XS TS190W TS190W default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_001_Front-1_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_006_Side_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_001_Front-1?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_006_Side?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_007_Perspective?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_509_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_006_Side?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_007_Perspective?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_509_gallery?$M-Gallery$ TS190W Front-1 TS190W Side TS190W Perspective TS190W R45_02 15050448 15050456 15050461 15050476 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19TSWTBDN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ TS190W Front-1 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF19TSWTBDN/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/thin-client-display/LF19TSWTBDN/XS sentence Với thiết kế tất cả trong một và đèn nền LED, sản phẩm này mang lại cho bạn trải nghiệm văn phòng tốt nhất. Năng suất desktop nâng cao và mức tiêu thụ điện thấp của nó là lý tưởng đối với mẫu máy Windows của bạn CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

NS220 Front-1

NS220

LF22NSBTBN/XS

Y LF22NSBTBN/XS NS220 NS220 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_001_Front-1_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_006_Side_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_001_Front-1?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_006_Side?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_007_Perspective?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_509_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_006_Side?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_007_Perspective?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_509_gallery?$M-Gallery$ NS220 Front-1 NS220 Side NS220 Perspective NS220 R45_02 14936836 14936844 14936849 14936864 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ NS220 Front-1 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF22NSBTBN/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF22NSBTBN/XS sentence Màn hình này cung cấp hình ảnh rõ như pha lê với công nghệ SyncMaster Cloud và đèn nền LED. Nút Tắt Nguồn Một Lần Nhấp góp phần tạo nên một hành tinh xanh hơn và thiết kế tiết kiệm công sức đảm bảo năng suất nâng cao và không gian làm việc rộng rãi hơn CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

Trang đầu

trang trước

1 2

trang tiếp

trang cuối