Màn hình siêu việt cho văn phòng của bạn. Vời thiết kết tất cả trong 1, màn hình sẽ giúp nâng cao hiệu quả làm việc và tiết kiệm không gian. Tìm hiểu thêm.

Màn hình siêu việt cho văn phòng của bạn

Vời thiết kết tất cả trong 1, màn hình sẽ giúp nâng cao hiệu quả làm việc và tiết kiệm không gian

Tìm hiểu thêm

Hiển Thị 1~7 Trên 7 Sản Phẩm phù hợp

Trang đầu

trang trước

1

trang tiếp

trang cuối

NX-N2 Mặt Trước Đen

NX-N2

LF-NXN2N/XY

Y LF-NXN2N/XY NX-N2 NX-N2 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_017_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_002_Front2_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_017_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_002_Front2_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_003_Front3_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_004_Back1_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_017_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_002_Front2_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_003_Front3_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_004_Back1_black?$M-Gallery$ NX-N2 Mặt Trước Đen NX-N2 Front2 Black NX-N2 Front3 Black NX-N2 Back1 Black 38707833 38707838 38707849 38707857 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NXN2N-XY_017_Front_black?$M-Gallery$ NX-N2 Mặt Trước Đen 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF-NXN2N/XY-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF-NXN2N/XY sentence Samsung NX-N2 là lựa chọn chi tiêu hiệu quả, cách thuận tiện để khắc phục bất kỳ thách thức Hạ Tầng Máy Tính Bàn Ảo (VDI). Người dùng có thể nâng cao năng suất bằng cách tập trung nhiều hơn vào thực hiện nhiệm vụ được giao. CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

NB-NH Mặt Trước Đen

NB-NH

LF-NBNHNN/XY

Y LF-NBNHNN/XY NB-NH NB-NH #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_012_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_002_Back_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_012_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_002_Back_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_003_Right_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_004_Right-Angle-45-Degree1_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_012_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_002_Back_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_003_Right_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_004_Right-Angle-45-Degree1_black?$M-Gallery$ NB-NH Mặt Trước Đen NB-NH Mặt Sau Đen NB-NH Bên Phải Đen NB-NH Right Angle 45 Degree Black 37956104 37956109 37956120 37956128 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF-NBNHNN-XY_012_Front_black?$M-Gallery$ NB-NH Mặt Trước Đen 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF-NBNHNN/XY-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF-NBNHNN/XY sentence Trạm gốc này sẽ hợp lý hoá không gian IT của bạn thông qua công nghệ VDI sử dụng được trên những màn hình hiện có. Đây là phương pháp thuận tiện cho các công ty tìm kiếm giải pháp để giảm thiểu chi phí và và tối đa an ninh. CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

NC241 Mặt Trước Đen

NC241

LF24NEBHBNM/XD

Y LF24NEBHBNM/XD NC241 NC241 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_001_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_002_Front2_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_002_Front2_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_003_Left-Angle-30-Degree_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_004_Left-Angle-45-Degree_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_002_Front2_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_003_Left-Angle-30-Degree_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_004_Left-Angle-45-Degree_black?$M-Gallery$ NC241 Mặt Trước Đen NC241 Front2 Black NC241 Left Angle 30 Degree Black NC241 Left Angle 45 Degree Black 37955964 37955969 37955980 37955988 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF24NEBHBNM-XD_001_Front_black?$M-Gallery$ NC241 Mặt Trước Đen 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF24NEBHBNM/XD-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF24NEBHBNM/XD sentence Samsung Hiển Thị Đám Mây thúc đẩy một môi trường làm việc sạch và dễ dàng triển khai hơn. Với thiết kế gọn nhẹ và mức độ bảo mật cao, các màn hình này giúp vượt qua những thách thức trong kinh doanh. CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

NC221 Mặt trước Đen

NC221

LF22NTBHBNM/XY

Y LF22NTBHBNM/XY NC221 NC221 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_010_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_011_Left-Angle-30-Degree_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_010_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_011_Left-Angle-30-Degree_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_012_Left-Angle-45-Degree_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_013_Right-Angle-45-Degree_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_010_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_011_Left-Angle-30-Degree_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_012_Left-Angle-45-Degree_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_013_Right-Angle-45-Degree_black?$M-Gallery$ NC221 Mặt trước Đen NC221 Left Angle 30 Degree Black NC221 Left Angle 45 Degree Black NC221 Right Angle 45 Degree Black 37955843 37955851 37955856 37955871 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NTBHBNM-XY_010_Front_black?$M-Gallery$ NC221 Mặt trước Đen 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF22NTBHBNM/XY-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF22NTBHBNM/XY sentence Samsung Hiển Thị Đám Mây thúc đẩy một môi trường làm việc sạch và dễ dàng triển khai hơn. Với thiết kế gọn nhẹ và mức độ bảo mật cao, các màn hình này giúp vượt qua những thách thức trong kinh doanh. CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

NC191 Mặt Trước Đen

NC191

LF19NEBHBNM/XD

Y LF19NEBHBNM/XD NC191 NC191 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_013_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_002_Front2_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_002_Front2_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_003_Left-Angle-30-Degree_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_004_Left-Angle-45-Degree_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_002_Front2_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_003_Left-Angle-30-Degree_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_004_Left-Angle-45-Degree_black?$M-Gallery$ NC191 Mặt Trước Đen NC191 Mặt Trước Đen NC191 Left Angle 30 Degree Black NC191 Left Angle 45 Degree Black 37955715 37955720 37955731 37955739 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NEBHBNM-XD_001_Front_black?$M-Gallery$ NC191 Mặt Trước Đen 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF19NEBHBNM/XD-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF19NEBHBNM/XD sentence Samsung Hiển Thị Đám Mây thúc đẩy một môi trường làm việc sạch và dễ dàng triển khai hơn. Với thiết kế gọn nhẹ và mức độ bảo mật cao, các màn hình này giúp vượt qua những thách thức trong kinh doanh. CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

NS190 Front-1

NS190

LF19NSBTBN/XS

Y LF19NSBTBN/XS NS190 NS190 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_001_Front-1_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_006_Side_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_001_Front-1?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_006_Side?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_007_Perspective?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_509_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_006_Side?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_007_Perspective?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_509_gallery?$M-Gallery$ NS190 Front-1 NS190 Side NS190 Perspective NS190 R45_02 15050556 15050564 15050569 15050584 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF19NSBTBN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ NS190 Front-1 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF19NSBTBN/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF19NSBTBN/XS sentence Màn hình này cung cấp hình ảnh rõ như pha lê với công nghệ SyncMaster Cloud và đèn nền LED. Nút Tắt Nguồn Một Lần Nhấp góp phần tạo nên một hành tinh xanh hơn và thiết kế tiết kiệm công sức đảm bảo năng suất nâng cao và không gian làm việc rộng rãi hơn CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

NS220 Front-1

NS220

LF22NSBTBN/XS

Y LF22NSBTBN/XS NS220 NS220 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_001_Front-1_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_006_Side_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_001_Front-1?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_006_Side?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_007_Perspective?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_509_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_006_Side?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_007_Perspective?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_509_gallery?$M-Gallery$ NS220 Front-1 NS220 Side NS220 Perspective NS220 R45_02 14936836 14936844 14936849 14936864 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LF22NSBTBN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ NS220 Front-1 0.0 N /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF22NSBTBN/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF22NSBTBN/XS sentence Màn hình này cung cấp hình ảnh rõ như pha lê với công nghệ SyncMaster Cloud và đèn nền LED. Nút Tắt Nguồn Một Lần Nhấp góp phần tạo nên một hành tinh xanh hơn và thiết kế tiết kiệm công sức đảm bảo năng suất nâng cao và không gian làm việc rộng rãi hơn CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

Trang đầu

trang trước

1

trang tiếp

trang cuối