Thiết kế độc đáo, màn hình sáng hơn. Với công nghệ edge LED, tự động cảm ứng độ sáng và kết nối giúp nâng cao chất lượng. Tham khảo ME5B.

Thiết kế độc đáo,
màn hình sáng hơn

Với công nghệ edge LED, tự động cảm ứng
độ sáng và kết nối giúp nâng cao chất lượng

Tham khảo ME55B

Chọn Theo Nhóm

Giới thiệu Samsung SUR40 với Microsoft® Pixelsense™

Nguồn tài liệu

Xem Tất Cả

Bạn cần thêm thông tin ?

  • Gởi Email: b2b_salevn@samsung.com
  • Gọi Điện: +84 39157402