Kết nối mọi người, học tập và quyết định sử dụng cảm ứng với mọi vật. Với Microsoft Pixelsense” sẽ thay đổi  cách tương tác của người dùng. Tìm hiểu thêm.

Kết nối mọi người,
học tập và quyết định sử dụng cảm ứng với mọi vật

Với Microsoft Pixelsense” sẽ thay đổi cách tương tác của người dùng

Tìm hiểu thêm

Hiển Thị 1~1 Trên 1 Sản Phẩm phù hợp

Trang đầu

trang trước

1

trang tiếp

trang cuối

650TS-2 Front

650TS-2

LH65TCQMBC/XS

Y LH65TCQMBC/XS 650TS-2 650TS-2 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH65TCQMBC-XS_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH65TCQMBC-XS_002_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH65TCQMBC-XS_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH65TCQMBC-XS_002_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH65TCQMBC-XS_003_Left-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH65TCQMBC-XS_004_Back?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH65TCQMBC-XS_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH65TCQMBC-XS_002_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH65TCQMBC-XS_003_Left-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH65TCQMBC-XS_004_Back?$M-Gallery$ 650TS-2 Front 650TS-2 Right Angle 650TS-2 Left Angle 650TS-2 Back 14935047 14935052 14935063 14935071 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH65TCQMBC-XS_001_Front?$M-Gallery$ 650TS-2 Front 0.0 N /vn/business/business-products/large-format-display/specialized-display/LH65TCQMBC/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/large-format-display/specialized-display/LH65TCQMBC/XS sentence Màn hình cảm ứng có tấm kính bảo vệ và thời gian đáp ứng nhanh
Bề mặt chống lóa để xem tốt hơn
Phần mềm hỗ trợ đa phương tiện bằng Magic IMS
CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

Trang đầu

trang trước

1

trang tiếp

trang cuối