Làm say đắm với viền màn hình nhỏ. Màn hình có thể trình chiếu ấn tượng. Tìm hiểu thêm.

Làm say đắm với viền màn hình nhỏ

Màn hình có thể trình chiếu ấn tượng

Tìm hiểu thêm

Hiển Thị 1~6 Trên 6 Sản Phẩm phù hợp

Trang đầu

trang trước

1

trang tiếp

trang cuối

UD55C-B Mặt Trước Đen

UD55C-B

LH55UDCBLBB/XS

Y LH55UDCBLBB/XS UD55C-B UD55C-B #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDCBLBB-XS_010_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDCBLBB-XS_002_Back_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDCBLBB-XS_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDCBLBB-XS_002_Back_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDCBLBB-XS_003_R-Side_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDCBLBB-XS_004_Dynamic_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDCBLBB-XS_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDCBLBB-XS_002_Back_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDCBLBB-XS_003_R-Side_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDCBLBB-XS_004_Dynamic_black?$M-Gallery$ UD55C-B Mặt Trước Đen UD55C-B Mặt Sau Đen UD55C-B R Side Black UD55C-B Bên Trên Đen 38687157 38687165 38687170 38687185 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDCBLBB-XS_001_Front_black?$M-Gallery$ UD55C-B Mặt Trước Đen 0.0 N /vn/business/business-products/large-format-display/video-wall/LH55UDCBLBB/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/large-format-display/video-wall/LH55UDCBLBB/XS sentence Tạo ra một bức tường video để truyền tải thông điệp đến các đối tượng của bạn một cách có ý nghĩa
CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

UD55D Mặt Trước Đen

UD55D

LH55UDDPLBB/XM

Y LH55UDDPLBB/XM UD55D UD55D #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDDPLBB-XM_009_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDDPLBB-XM_002_Back_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDDPLBB-XM_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDDPLBB-XM_002_Back_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDDPLBB-XM_003_R-Side_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDDPLBB-XM_004_Dynamic_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDDPLBB-XM_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDDPLBB-XM_002_Back_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDDPLBB-XM_003_R-Side_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDDPLBB-XM_004_Dynamic_black?$M-Gallery$ UD55D Mặt Trước Đen UD55D Mặt Sau Đen UD55D R Side Black UD55D Bên Trên Đen 38686377 38686385 38686390 38686405 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55UDDPLBB-XM_001_Front_black?$M-Gallery$ UD55D Mặt Trước Đen 0.0 N /vn/business/business-products/large-format-display/video-wall/LH55UDDPLBB/XM-reviews 0 0 /vn/business/business-products/large-format-display/video-wall/LH55UDDPLBB/XM sentence Bức tường video đầy cảm hứng được tạo nên nhờ màn hình cỡ lớn cao cấp Samsung UD55D, lần đầu tiên trên thế giới, sở hữu khung viền chỉ có 3.5mm, mang đến hình ảnh thống nhất liền mạch. Nội dung phong phú với chất lượng hình ảnh tuyệt đẹp full-HD sẽ mê hoặc khách hàng và truyền tải những theo thông điệp khó quên.
CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

460UT-B Front

460UT-B

LH46CBQLBB/XS

Y LH46CBQLBB/XS 460UT-B 460UT-B default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46CBQLBB-XS_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46CBQLBB-XS_002_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46CBQLBB-XS_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46CBQLBB-XS_002_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46CBQLBB-XS_003_Right?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46CBQLBB-XS_004_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46CBQLBB-XS_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46CBQLBB-XS_002_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46CBQLBB-XS_003_Right?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46CBQLBB-XS_004_gallery?$M-Gallery$ 460UT-B Front 460UT-B Right Angle 460UT-B Right 460UT-B Front-1 15017306 15017311 15017322 15017330 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46CBQLBB-XS_001_Front?$M-Gallery$ 460UT-B Front 0.0 N /vn/business/business-products/large-format-display/video-wall/LH46CBQLBB/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/large-format-display/video-wall/LH46CBQLBB/XS sentence • Vát cạnh siêu hẹp để tạo thành một bức tường video ấn tượng
• Độ sáng cao với màn hình DID
• Tính năng điều khiển từ xa dành cho giải pháp tiết kiệm thời gian và chi phí
CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

UD55A Front

UD55A

LH55CPPLBB/XS

Y LH55CPPLBB/XS UD55A UD55A default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55CPPLBB-XS_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55CPPLBB-XS_002_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55CPPLBB-XS_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55CPPLBB-XS_002_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55CPPLBB-XS_003_Front-1?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55CPPLBB-XS_005_Perspective?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55CPPLBB-XS_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55CPPLBB-XS_002_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55CPPLBB-XS_003_Front-1?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55CPPLBB-XS_005_Perspective?$M-Gallery$ UD55A Front UD55A Right Angle UD55A Front-1 UD55A Perspective 14934904 14934912 14934917 14934932 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH55CPPLBB-XS_001_Front?$M-Gallery$ UD55A Front 0.0 N /vn/business/business-products/large-format-display/video-wall/LH55CPPLBB/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/large-format-display/video-wall/LH55CPPLBB/XS sentence Thay đổi cơ sở kinh doanh của bạn bằng thiết kế vát cạnh mỏng nhất và tối đa 100 màn hình LFD trên toàn bộ bức tường. CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

UE46A Front2 black

UE46A

LH46UEAPLGC/XS

Y LH46UEAPLGC/XS UE46A UE46A #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46UEAPLGC-XS_007_Front2_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46UEAPLGC-XS_008_Back_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46UEAPLGC-XS_007_Front2_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46UEAPLGC-XS_008_Back_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46UEAPLGC-XS_509_Right-45-Angle_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46UEAPLGC-XS_510_Left-45-Angle_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46UEAPLGC-XS_007_Front2_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46UEAPLGC-XS_008_Back_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46UEAPLGC-XS_509_Right-45-Angle_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46UEAPLGC-XS_510_Left-45-Angle_black?$M-Gallery$ UE46A Front2 black UE46A Back black UE46A Right 45-Angle black UE46A Left 45-Angle black 14934686 14934687 14934701 14934706 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46UEAPLGC-XS_007_Front2_black?$M-Gallery$ UE46A Front2 black 0.0 N /vn/business/business-products/large-format-display/video-wall/LH46UEAPLGC/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/large-format-display/video-wall/LH46UEAPLGC/XS sentence Kết hợp doanh nghiệp của bạn bằng công nghệ Edge LED, vát cạnh mỏng, trải nghiệm người dùng nâng cao và cảm biến độ sáng. CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

460UX-3 Front

460UX-3

LH46GWPLBC/XS

Y LH46GWPLBC/XS 460UX-3 460UX-3 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46GWPLBC-XS_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46GWPLBC-XS_002_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46GWPLBC-XS_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46GWPLBC-XS_002_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46GWPLBC-XS_003_Right?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46GWPLBC-XS_004_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46GWPLBC-XS_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46GWPLBC-XS_002_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46GWPLBC-XS_003_Right?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46GWPLBC-XS_004_gallery?$M-Gallery$ 460UX-3 Front 460UX-3 Right Angle 460UX-3 Right 460UX-3 Front-1 14841808 14841813 14841824 14841832 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LH46GWPLBC-XS_001_Front?$M-Gallery$ 460UX-3 Front 0.0 N /vn/business/business-products/large-format-display/video-wall/LH46GWPLBC/XS-reviews 0 0 /vn/business/business-products/large-format-display/video-wall/LH46GWPLBC/XS sentence Với thiết kế cực mỏng, cung cấp hình ảnh video nhất quán với chất lượng độ trung thực cao, giúp nâng cao trải nghiệm chung của người xem. CÁCH MUA HÀNG product sub type:quick view N matching products

Trang đầu

trang trước

1

trang tiếp

trang cuối