Bỏ qua để vào phần nội dung
Content
  • Máy tính Máy tính

    Samsung khuyên dùng Windows.
Tìm Kiếm Theo ( 3 )

Cao cấp cho doanh nghiệp  (1)

NP900X3C
NP900X3C

NP900X3C-A02VN

Cung cấp Hiệu năng cao cho doanh nghiệp  (1)

NP530U4BH
NP530U4BH

NP530U4B-S01VN

Cơ bản cho doanh nghiệp  (1)

NP300V4ZH
NP300V4ZH

NP300V4Z-S05VN

Xem trang Đối tác của chúng tôi

Cùng nâng tầm chiến lược của bạn bằng quan hệ hợp tác với chúng tôi. Kết nối những cơ hội thắng lợi, Xây dựng mối quan hệ hợp tác và mở rộng năng lực.

STEP - Tiến gần đến những cơ hội hợp tác kinh doanh
Tạo dựng khối liên minh vững chắc
Hình tượng hóa những giải pháp màn hình hiển thị
EBCExecutive Briefing Center

Để tìm hiểu thêm về các giải pháp và dịch vụ của Samsung phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp của bạn, vui lòng đăng ký tham quan Trung tâm Trải nghiệp Giải pháp cho Doanh nghiệp của Samsung.

Đăng ký Tham quan
Đặc điểm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.