Bỏ qua để vào phần nội dung
Content
  • Máy tính Máy tính

    Samsung khuyên dùng Windows.
Tìm Kiếm Theo ( 3 )

Cao cấp cho doanh nghiệp  (1)

NP900X3C
NP900X3C

NP900X3C-A02VN

Cung cấp Hiệu năng cao cho doanh nghiệp  (1)

NP530U4BH
NP530U4BH

NP530U4B-S01VN

Cơ bản cho doanh nghiệp  (1)

NP300V4ZH
NP300V4ZH

NP300V4Z-S05VN

STEPSamsung Team of Empowered Partners

STEP cung cấp ba cấp chương trình được thiết kế để tưởng thưởng cho sự đầu tư của bạn. Khi bạn phát triển lên các cấp đối tác cao hơn, bạn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với Samsung và nhận được cơ hội lớn hơn để phát triển và được tưởng thưởng.

Tìm hiểu thêm về STEP
EBCExecutive Briefing Center

Để tìm hiểu thêm về các giải pháp và dịch vụ của Samsung phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp của bạn, vui lòng đăng ký tham quan Trung tâm Trải nghiệp Giải pháp cho Doanh nghiệp của Samsung.

Đăng ký Tham quan
Đặc điểm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.