TÀI CHÍNH

TÀI CHÍNH

Với tốc độ tăng trưởng kỳ vọng trong ngành tài chính sau khi khôi phục lại từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, các định chế tài chính đang nhận thấy có một sự gia tăng về mức độ sử dụng công nghệ số của khách hàng và chi phí cơ sở hạ tầng cao hơ...

Tìm hiểu thêm Chọn

DU LỊCH KHÁCH SẠN

DU LỊCH KHÁCH SẠN

Sự phục hồi kinh tế toàn cầu, số lượng ngày càng nhiều du khách quốc tế và dự báo tăng trưởng lạc quan trong các thị trường mới nổi, cùng với mức độ gia tăng du lịch, dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng trong ngành du lịch khách sạn. Với xu...

Tìm hiểu thêm Chọn

GIAO THÔNG VẬN TẢI

GIAO THÔNG VẬN TẢI

Sự tăng trưởng liên tục trong ngành giao thông vận tải và giá dầu tăng cao đang đặt ra những thách thức đối với các công ty vận tải và các hệ thống của họ trên toàn thế giới. Kết quả là, hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ giao thông vận tải, vốn đang...

Tìm hiểu thêm Chọn

BÁN LẺ

BÁN LẺ

Ngày nay, khách hàng có thể sử dụng internet để xem những nhận xét đánh giá, so sánh giá cả, kiểm tra thông tin sản phẩm và hoàn trả hàng bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, người tiêu dùng giờ đây coi những cửa hàng trên mạng là một phần trong quy trình m...

Tìm hiểu thêm Chọn

Y TẾ

Y TẾ

Những gánh nặng về kiểm soát chi phí có thể tạo ra những thách thức trong việc mang đến những kết quả chăm sóc bệnh nhân tốt. Với Trải nghiệm Chăm sóc sức khỏe mới của Samsung, giải pháp giúp giảm nhẹ gánh nặng đã xuất hiện. Từ những chếc điện thoại...

Tìm hiểu thêm Chọn

Giáo dục

Giáo dục

Ngày nay, khi thế giới đối mặt với sự bùng nổ thông tin và dữ liệu. Để tận dụng được những dữ liệu này hiệu quả nhất, các cơ sở giáo dục cần một môi trường học tập thông minh hơn, cho phép học sinh và giáo viên tăng tương tác và hiệu quả. Samsung đ...

Tìm hiểu thêm Chọn

Giải pháp

Sản Phẩm Kinh Doanh