Bạn cần thêm thông tin?

Xin vui lòng gửi thông tin mà bạn quan tâm về các dòng sản phẩm, dịch vụ và giải pháp ứng dụng phục vụ cho doanh nghiệp của Samsung. Chúng tôi sẽ liên hệ sớm với bạn.

Gửi Emailb2b_salevn@samsung.comGọi Cho Chúng Tôi1800 588 890

GỬI YÊU CẦU

Real-Time Access To Medical Information
Tài liệu Giải pháp

Real-Time Access To Medical Information

Samsung Mobile EMR technology allows healthcare professionals to deliver an enhanced level of patient support by providing them with real-time access to all the necessary medical information direct to their GALAXY Tab.

Tải xuống pdf