Bỏ qua để vào phần nội dung
Content
 • NGUỒN TÀI LiỆU

  Tìm hiểu thông tin tham khảo cho từng ngành hàng - tin tức mới, câu chuyện thành công và các tài liệu công nghệ
Tìm Kiếm Theo ( 19 )
 • Tài liệu Giải pháp

  Giải pháp của Samsung dành cho ngành Giao Thông Vận Tải

  Clip Tải xuống PDF
 • Tài liệu Giải pháp

  Giải pháp của Samsung dành cho ngành Du lịch Khách sạn

  Clip Tải xuống PDF
  Tài liệu Giải pháp

  Giải pháp của Samsung dành cho ngành Y Tế

  Clip Tải xuống PDF
 • Tài liệu Giải pháp

  Giải pháp của Samsung dành cho Chính phủ

  Clip Tải xuống PDF
 • Tài liệu Giải pháp

  Giải pháp của Samsung dành cho ngành Tài Chính

  Clip Tải xuống PDF
 • Tài liệu Giải pháp

  Giải pháp của Samsung dành cho ngành Giáo dục

  Clip Tải xuống PDF
  Tài liệu Giải pháp

  Giải pháp của Samsung dành cho ngành Bán lẻ

  Clip Tải xuống PDF
 • Tài liệu Giải pháp

  Knox 2.0: cuộc cách mạng của nền tảng di động cho doanh nghiệp

  Clip Tải xuống PDF
 • Tài liệu Giải pháp

  Giải pháp Trường học của Samsung: Hiện thực hóa lớp học tương tác khi học sinh và giáo viên được hỗ trợ bởi công nghệ số

  Clip Tải xuống PDF
 • Tài liệu Giải pháp

  Các giải pháp dành cho Trường Học của Samsung

  Clip Tải xuống PDF