Bỏ qua để vào phần nội dung
Content
 • NGUỒN TÀI LiỆU NGUỒN TÀI LiỆU

  NGUỒN TÀI LiỆU

  Tìm hiểu thông tin tham khảo cho từng ngành hàng - tin tức mới, câu chuyện thành công và các tài liệu công nghệ
Tìm Kiếm Theo ( 27 )
 • Câu chuyện thành công

  Ngân hàng Bendigo sử dụng thiết bị Samsung để công bố giải pháp thanh toán di động

  Clip Tải xuống PDF
 • Câu chuyện thành công

  Ngân hàng AK định nghĩa lại dịch vụ khách hàng với điện thoại thông minh Samsung

  Clip Tải xuống PDF
  Câu chuyện thành công

  Cabture và Samsung hợp tác để nâng cao dịch vụ taxi và đảm bảo an toàn thông qua giải pháp tương tác với máy tính bảng

  Clip Tải xuống PDF
 • Câu chuyện thành công

  Mezzo Global và Samsung mang đến cải tiến vượt trội về cách thức giải trí trên máy bay

  Clip Tải xuống PDF
 • Câu chuyện thành công

  Nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khoẻ người Canada giải thích sự cải tiến di động với Samsung

  Clip Tải xuống PDF
 • Câu chuyện thành công

  Giải pháp Chăm sóc sức khoẻ Di động: Hệ thống GlucoTab

  Clip
  Câu chuyện thành công

  Shanghai Edutech cải thiện môi trường học tập cho một học khu Trung Quốc lớn

  Clip Tải xuống PDF
 • Câu chuyện thành công

  Trường đại học Covenant và Samsung trao quyền cho sinh viên qua học tập di động

  Clip Tải xuống PDF
 • Câu chuyện thành công

  Weblib và Samsung cung cấp dịch vụ số hóa và giải pháp giải trí mới cho QSR

  Clip Tải xuống PDF
 • Câu chuyện thành công

  LAVA và Samsung giúp nâng cao doanh số bán hàng và cải thiện trải nghiệm khách hàng bán lẻ

  Clip Tải xuống PDF