close Samsung videoClose Video

Type

Ngành

Giải Pháp

Sản Phẩm

Nguồn tài liệu ( Hiển thị 1 - 8 trong 12 )

Sách giới thiệu Samsung Receives Official Validation for FIPS 140-2

All processors produced by Samsung Electronics have been awarded Level 2 Federal Information Processing Standards (FIPS) certification, which is the security validation adopted by US government departments.

Download PDF

Sách giới thiệu Innovating The Educational Environment

The Smart School solution incorporates Samsung technology into the classroom and beyond, innovating the learning experience by allowing students, teachers and parents to interact more easily and independently than ever before.

Download PDF

Sách giới thiệu Real-Time Access To Medical Information

Samsung Mobile EMR technology allows healthcare professionals to deliver an enhanced level of patient support by providing them with real-time access to all the necessary medical information direct to their GALAXY Tab.

Download PDF

Sách giới thiệu Quản lý và sửa nội dung dễ dàng

Nâng cao trải nghiệm hình ảnh của khách hàng thông qua Remote Enhanced Active Control for Hospitality (REACH)

Download PDF

Sách giới thiệu Tùy chọn nội dung cho khách hàng của bạn

Với giải pháp Samsung Smart Widget, bạn có thể tùy chọn và quản lý các kênh, màn hình chào khách và các thông tin khác để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng

Download PDF

Sách giới thiệu Màn hình HD

Sự kết hợp giữa hình ảnh chất lượng cao với sự tiện dụng và hiệu quả vượt trội

Download PDF

Sách giới thiệu Màn hình trình chiếu cao cấp

Hiển thị đáng ngạc nhiên sẽ giúp doanh nghiệp thay đổi trải nghiệm hình ảnh cho khách hàng

Download PDF

Sách giới thiệu Quy trình SmarThru 2

SmarThu chụp ảnh các văn bản và tài liệu điện tử từ hệ thống email và thư mục trên mạng, chuyển văn bản trên giấy thành văn bản điện tử

Download PDF
View More (4)