close Samsung videoClose Video

Loại sản phẩm

Ngành

Giải Pháp

Sản Phẩm

Nguồn tài liệu ( Hiển thị 1 - 8 trong 8 )

Mục điển cứu Inspiring Greater Educational Freedom

The European School of Internet Professions (EEMI) has successfully integrated GALAXY Tabs into their educational infrastructure to innovate the teaching approach and give students greater security and independence.

Đọc thêm

Mục điển cứu The Smart Way To Engage Schoolkids

Gyeseong Elementary has incorporated the Samsung Smart School solution into its classrooms with excellent results, allowing a new generation of pupils to learn more interactively with GALAXY Tabs and innovative E-Board technology.

Đọc thêm

Mục điển cứu Enhanced Traffic Management Technology

Police officers and traffic wardens in Italy are using the Samsung GALAXY S II to help with traffic enforcement, giving them real-time access to drivers license details or criminal records, as well as vehicle registration numbers.

Đọc thêm

Mục điển cứu Bảo đảm chăm sóc sức khỏe tốt hơn

Với giải pháp ERM, thật dễ dàng để chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Cập nhật tình hình sức khỏe bệnh nhân ngay tức thì, dễ dàng thông báo cho nhân vien bệnh viện và nhận thông tin qua các phương tiện truyền thông

Tải xuống pdf

Mục điển cứu Trường Tiểu học Gyeseong

Giải pháp Samsung Smart School đã được triển khai tại trường Tiểu học Gyeseong nhằm tăng cường trải nghiệm học tập chung. Một môi trường giáo dục di động đã được tạo ra nhờ vào dòng sản phẩm bảng tương tác Samsung TS-3 Series và máy tính bảng Samsung GALAXY. Sự triển khai này đã mang lại sự gia tăng về tính hiệu quả và môi trường học tập tập trung hơn.

Tải xuống pdf

Mục điển cứu Sinh viên Thực tập Kỹ năng Điện toán Trên Diện rộng

Ở Học khu Del Valle thuộc tiểu bang Texas, Cloud Displays đang giúp chuyển hóa môi trường lớp học và mang đến cho các học sinh cơ hội trải nghiệm một loạt các kỹ năng điện toán đa dạng, vốn sẽ cho thấy giá trị to lớn của chúng trong quá trình học tập và làm việc sau này.

Tải xuống pdf

Mục điển cứu Cầu nối Từ Học đường Đến Sự nghiệp

Các sản phẩm màn hình Samsung Cloud Display đang được sử dụng tại trường Cao đẳng Cộng đồng Cleveland để giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng điện toán, mang đến cho họ ưu thế quý gia khi nộp đơn xin việc và giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho sự nghiệp thành công sau này.

Tải xuống pdf

Mục điển cứu Phi trường quốc tế McCarran

Samsung đã chế tạo sản phẩm cho Phi trường Quốc tế McCarran, nơi họ tìm kiếm doanh thu từ quảng cáo và gia tăng cơ hội marketing. Hợp đồng này yêu cầu đến 100 màn hình LCD cỡ lớn (LFD) Samsung 460UT-2, loại tường chiếu video lớn nhất thế giới, đổi lại các quyền lợi về xác lập thương hiệu và khả năng tiếp cận 40 triệu hành khách hàng năm của McCarran.

Tải xuống pdf
Xem Nhiều Hơn (0)