close Samsung videoClose Video

Nguồn tài liệu

Ngành

Giải Pháp

Sản Phẩm

Nguồn tài liệu ( Hiển thị 1 - 8 trong 10 )

Câu chuyện thành công Giải pháp Trường học của Samsung tại trường trung học Geeter

Trải nghiệm tương tác mạnh mẽ từ Samsung đã tạo ra một môi trường học tập cộng tác tại trường Trung học Greeter, bang Tennessee, Hoa Kỳ)

Tải xuống pdf

Câu chuyện thành công Trường tiểu học Gyeseong

Thử nghiệm thành công của trường Tiểu học Gyeseong, Seoul, Hàn Quốc với giải pháp trường học của Samsung để tạo ra một trải nghiệm học tập tương tác 2 chiều.

Tải xuống pdf

Câu chuyện thành công Inspiring Greater Educational Freedom

The European School of Internet Professions (EEMI) has successfully integrated GALAXY Tabs into their educational infrastructure to innovate the teaching approach and give students greater security and independence.

Tìm hiểu thêm

Câu chuyện thành công The Smart Way To Engage Schoolkids

Gyeseong Elementary has incorporated the Samsung Smart School solution into its classrooms with excellent results, allowing a new generation of pupils to learn more interactively with GALAXY Tabs and innovative E-Board technology.

Tìm hiểu thêm

Câu chuyện thành công Enhanced Traffic Management Technology

Police officers and traffic wardens in Italy are using the Samsung GALAXY S II to help with traffic enforcement, giving them real-time access to drivers license details or criminal records, as well as vehicle registration numbers.

Tìm hiểu thêm

Câu chuyện thành công Bảo đảm chăm sóc sức khỏe tốt hơn

Với giải pháp ERM, thật dễ dàng để chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Cập nhật tình hình sức khỏe bệnh nhân ngay tức thì, dễ dàng thông báo cho nhân vien bệnh viện và nhận thông tin qua các phương tiện truyền thông

Tải xuống pdf

Câu chuyện thành công Trường Tiểu học Gyeseong

Giải pháp Samsung Smart School đã được triển khai tại trường Tiểu học Gyeseong nhằm tăng cường trải nghiệm học tập chung. Một môi trường giáo dục di động đã được tạo ra nhờ vào dòng sản phẩm bảng tương tác Samsung TS-3 Series và máy tính bảng Samsung GALAXY. Sự triển khai này đã mang lại sự gia tăng về tính hiệu quả và môi trường học tập tập trung hơn.

Tải xuống pdf

Câu chuyện thành công Sinh viên Thực tập Kỹ năng Điện toán Trên Diện rộng

Ở Học khu Del Valle thuộc tiểu bang Texas, Cloud Displays đang giúp chuyển hóa môi trường lớp học và mang đến cho các học sinh cơ hội trải nghiệm một loạt các kỹ năng điện toán đa dạng, vốn sẽ cho thấy giá trị to lớn của chúng trong quá trình học tập và làm việc sau này.

Tải xuống pdf
Xem Nhiều Hơn (2)