close Samsung videoClose Video

Nguồn tài liệu

Ngành

Giải Pháp

Sản Phẩm

Nguồn tài liệu ( Hiển thị 1 - 7 trong 7 )

Video Giới thiệu tổng quan về Giải pháp Trường Học của Samsung

Cải tiến việc học tập trở nên dễ dàng, hiệu quả và thú vị nhờ phương pháp giáo dục và quản lý tốt hơn.

Xem Video

Video Giải pháp Trường học của Samsung: Tính năng chia sẻ Màn hình

Nội dung có thể được hiển thị trên các thiết bị của học sinh thông qua tính năng Chia sẻ Màn hình (Screen Sharing).

Xem Video

Video Quản lý giáo dục hiệu quả hơn cùng Giải pháp Trường Học của Samsung

Với Giải pháp Trường Học của Samsung, giáo viên có thêm các công cụ giảng dạy hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian hơn, và sáng tạo hơn.

Xem Video

Video Giải pháp Trường học của Samsung: Tính năng cộng tác nhóm

Hỗ trợ tạo ra nhiều hoạt động mang tính cộng tác cho nhóm hơn.

Xem Video

Video Quản lý các câu hỏi khảo sát cùng Giải Pháp Trường Học của Samsung

Với Giải pháp Trường Học của Samsung, các cuộc Khảo sát - giáo viên có nhiều lựa chọn, có thể khuyến khích sự tham gia - bằng cách tạo ra thời khóa biểu học tập phù hợp với trình độ của học sinh.

Xem Video

Video Trao quyền cho sinh viên

Trao cho sinh viên quyền quyết định mục tiêu của mình

Xem Video

Video Giới thiệu Samsung SUR40 với Microsoft Pixelsense

Khám phá sự kết hợp giữa Samsung SUR40 với Microsite Surface để cho phép người dùng sử dụng nhiều hơn bằng cách trình bày sự sáng tạo, mỏng nhẹ với trải nghiệm máy tính mới. Cho doanh nghiệp, học tập hay giải trí, SUR40 đều mang đến sự thoải mái

Xem Video
Xem Nhiều Hơn (-1)