close Samsung videoClose Video

Loại sản phẩm

Ngành

Giải Pháp

Sản Phẩm

Nguồn tài liệu ( Hiển thị 1 - 2 trong 2 )

Video Trao quyền cho sinh viên

Trao cho sinh viên quyền quyết định mục tiêu của mình

Xem Video

Video Giới thiệu Samsung SUR40 với Microsoft Pixelsense

Khám phá sự kết hợp giữa Samsung SUR40 với Microsite Surface để cho phép người dùng sử dụng nhiều hơn bằng cách trình bày sự sáng tạo, mỏng nhẹ với trải nghiệm máy tính mới. Cho doanh nghiệp, học tập hay giải trí, SUR40 đều mang đến sự thoải mái

Xem Video
Xem Nhiều Hơn (-6)