MagicRMS Pro

MagicRMS Pro là một Phần Mềm Quản Lý Từ Xa phổ biến và hiệu quả dành cho màn hình Cloud Display của Samsung*. Nó tiết kiệm thời gian bằng cách cho phép bạn quản lý tất cả thiết bị của bạn từ xa ở một trung tâm dữ liệu tập trung hóa. Nó gồm có tính năng theo dõi trạng thái thiết bị trong thời gian thực và nâng cấp vi chương trình từ xa cho tất cả thiết bị, biến nó thành một tính năng không thể thiếu và hiệu quả để quản lý các mạng ít máy khách.
* Support TC/TS/TB series only

Khả Năng Kết Nối Và Năng Suất Cao Nhất

Khả Năng Kết Nối Và Năng Suất Cao Nhất
Các chức năng phong phú của MagicRMS Pro rất dễ triển khai, và bản thân phần mềm rất dễ sử dụng, biến nó thành một tính năng rất quan trọng hỗ trợ màn hình Cloud Display của bạn và cho phép nó cải thiện khả năng kết nối và năng suất của công ty của bạn.

Quản Lý Cấu Hình Sản Phẩm

Quản Lý Cấu Hình Sản Phẩm
MagicRMS Pro gồm có một máy chủ mạnh mẽ được kết nối với một Bảng Điều Khiển và Cơ Sở Dữ Liệu. Bảng Điều Khiển cho phép bạn quản lý màn hình mạng, trong khi Cơ Sở Dữ Liệu lưu mọi thông tin cần thiết để điều khiển màn hình. Cái Ngắt Kết Nối cung cấp cho bạn một chức năng quản lý nâng cao khả năng kết nối và năng suất hơn nữa.
Kiểm Soát Màn Hình Cloud Display của Samsung Hiệu Quả Hơn

Kiểm Soát Màn Hình Cloud Display của Samsung Hiệu Quả Hơn

MagicRMS Pro là một Phần Mềm Quản Lý Từ Xa thân thiện với người dùng có chức năng phát hiện lỗi trong thời gian thực và một hệ thống quản lý tài sản hiệu quả, cho phép bạn kiểm soát màn hình Cloud Display hiệu quả hơn.
VDI là gì?

VDI là gì?

Cơ Sở Hạ Tầng Desktop Ảo (VDI) cho phép bạn truy cập các môi trường desktop an toàn qua một trung tâm dữ liệu được quản lý tập trung. Trải nghiệm desktop ảo hoàn hảo sẽ mang lại lợi ích cho nhân viên, và desktop ảo này có thể được truy cập từ xa từ nhiều thiết bị được phép khác nhau. VDI giúp giảm chi phí, nâng cao an toàn và khả năng kiểm soát dữ liệu, và cung cấp sự hỗ trợ hoàn hảo cho một lực lượng lao động lưu động. Nó là thiết bị lý tưởng cho cả các cấu hình không có máy khách lẫn các cấu hình có ít máy khách.