Kính 3D SSG-3100GB Kính 3D SSG-3100GB

Đưa 3D đi vào cuộc sống với chất lượng vượt trội

Với hiệu ứng 3D tiên tiến cho phép cải thiện tốc độ và tỷ lệ bóng hình LCD, kính 3D Samsung SSG-3100GB mang đến chất lượng 3D đáng kinh ngạc

Khám phá ngay
R01 R0101 vn