R01 R0101 vn 04110100 EV-NX20ZZBSBVN
 • NX20 1 Mặt trước ĐenNX20Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX20ZZBSBVN_001_Front_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX20ZZBSBVN_001_Front_black18001200370370#00000015129490
 • NX20 2 Front with Lens BlackNX20Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX20ZZBSBVN_002_Front-with-Lens_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX20ZZBSBVN_002_Front-with-Lens_black18001200370370#00000015129498
 • NX20 3 Bên trên ĐenNX20Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX20ZZBSBVN_003_Dynamic01_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX20ZZBSBVN_003_Dynamic01_black18001200370370#00000015129536
 • NX20 4 Góc bên phải ĐenNX20Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX20ZZBSBVN_004_Right-Angle_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX20ZZBSBVN_004_Right-Angle_black18001200370370#00000015129544
 • NX20 5 Bên trên ĐenNX20Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX20ZZBSBVN_005_Dynamic07_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX20ZZBSBVN_005_Dynamic07_black18001200370370#00000015129560
 • NX20 6 Bên phải ĐenNX20Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX20ZZBSBVN_006_Right_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX20ZZBSBVN_006_Right_black18001200370370#00000015129725
 • NX20 7 Right with Lens BlackNX20Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX20ZZBSBVN_007_Right-with-Lens_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX20ZZBSBVN_007_Right-with-Lens_black18001200370370#00000015130191
 • NX20 8 Mặt sau ĐenNX20Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX20ZZBSBVN_008_Back01_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX20ZZBSBVN_008_Back01_black18001200370370#00000015130444
 • NX20 9 Mặt sau ĐenNX20Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX20ZZBSBVN_009_Back02_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX20ZZBSBVN_009_Back02_black18001200370370#00000015130471
 • NX20 10 Bên trên ĐenNX20Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX20ZZBSBVN_010_Dynamic03_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX20ZZBSBVN_010_Dynamic03_black18001200370370#00000015130488
 • NX20 11 Bên trên ĐenNX20Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX20ZZBSBVN_011_Dynamic02_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX20ZZBSBVN_011_Dynamic02_black18001200370370#00000015130514
 • NX20 12 Bên trên ĐenNX20Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX20ZZBSBVN_012_Dynamic06_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX20ZZBSBVN_012_Dynamic06_black18001200370370#00000015130634
 • NX20 13 Bên trên ĐenNX20Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX20ZZBSBVN_013_Dynamic04_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX20ZZBSBVN_013_Dynamic04_black18001200370370#00000015131001
 • NX20 14 Bên trên ĐenNX20Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX20ZZBSBVN_014_Dynamic05_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX20ZZBSBVN_014_Dynamic05_black18001200370370#00000015131599
 • NX20 15 Bên trên ĐenNX20Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX20ZZBSBVN_015_Dynamic08_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX20ZZBSBVN_015_Dynamic08_black18001200370370#00000015131628
 • NX20 16 Lens group BlackNX20Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX20ZZBSBVN_016_Lens-group_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX20ZZBSBVN_016_Lens-group_black18001200370370#00000015131858
 • NX20 17 Lens group BlackNX20Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX20ZZBSBVN_017_Lens-group_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX20ZZBSBVN_017_Lens-group_black18001200370370#00000015131993
 • NX20 18 Lens group BlackNX20Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX20ZZBSBVN_018_Lens-group_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX20ZZBSBVN_018_Lens-group_black18001200370370#00000015132976
#000000Đen
NX20 Mặt trước Đen

Chia sẻ cuộc sống đến từng chi tiết

Samsung NX20

21,990,000 VNĐ

Giá tham khảo

Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn.

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Cảm biến hình ảnh

 • CMOS Image Sensor
 • 23.5 x 15.7mm Sensor Size
 • Approx. 20.3 Mega-pixels
 • Approx. 21.6 Mega-pixels
 • RGB Primary Color Filter

i-Function

 • i-Scene (depends on Lens)Smart Filter (Vignetting, Minature, Fish-Eye, Sketch, Defog, Halftone Dot)i-Zoom (x1.2, 1.4, 1.7, 2.0)

Hiệu chỉnh biến dạng

 • Mode: LDC On/Off (Depends on Lens)

Hiển thị

 • Swivel Type AMOLED Display
 • 3" Size
 • VGA ( 640 x 480 ) 614k dots ( PenTile ) OCR
 • Approx. 100 % Field of View

Thấu kính

 • Samsung NX Mount
 • Samsung Lenses for Samsung NX Mount

Ổn định hình

 • Lens Shift (Depends on Lens)
 • OIS Mode1 / Mode2 / OFF

Giảm bụi

 • Super Sonic Drive Dust Reduction Type
Cảm biến hình ảnh
Loại cảm biến
Kích thước cảm biến
Điểm ảnh hiệu quả
Tổng điểm ảnh
Color Filter
Thấu kính
Gá lắp
Usable Lens
i-Function
Ổn định hình
Loại
Chế độ
Hiệu chỉnh biến dạng
Chế độ
Giảm bụi
Loại
Hiển thị
Loại
Kích cỡ
Độ phân giải
Tầm ngắm