Bức ảnh hoàn hảo dưới ngón tay của bạn
Chức năng i-Function đơn giản

Trải nghiệm ống kính i-Function

Hiển Thị 1~6 Trên 6 Phụ Kiện Phù Hợp

Trang đầu

trang trước

1

trang tiếp

trang cuối

W16ANW Mặt trước Đen

W16ANW

N EX-W16ANW W16ANW W16ANW #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_001_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_002_Side_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_002_Dynamic_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_003_Dynamic_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_004_Dynamic_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_002_Dynamic_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_003_Dynamic_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_004_Dynamic_black?$M-Gallery$ W16ANW Mặt trước Đen W16ANW Bên trên Đen W16ANW Bên trên Đen W16ANW Bên trên Đen 18252586 18252600 18252606 18252613 #ffc6f4 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_504_Front_pink_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_505_Dynamic1_pink_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_504_Front_pink?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_505_Dynamic1_pink?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_506_Dynamic2_pink?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_504_Front_pink?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_505_Dynamic1_pink?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_506_Dynamic2_pink?$M-Gallery$ W16ANW Mặt trước Hồng W16ANW Bên trên Hồng W16ANW Bên trên Hồng 18252558 18252562 18252577 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_503_16mm-Lens_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_503_16mm-Lens_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_503_16mm-Lens_white?$M-Gallery$ W16ANW Mặt trước Trắng 18252578 #000000,#ffc6f4,#ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W16ANW_001_Front_black?$M-Gallery$ W16ANW Mặt trước Đen 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/camera-camcorder/cameras/nx-lenses/EX-W16ANW-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/camera-camcorder/cameras/nx-lenses/EX-W16ANW sentence • Hình ảnh hoàn hảo trong tầm tay của bạn
• Ống kính mỏng nhưng cung cấp tất cả những chi tiết
• Ống kính nhanh nhất trong các sản phẩm cùng dòng
true Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default /vn/consumer/camera-camcorder/cameras/nx-lenses/EX-W16ANW-dealerlocator tìm nơi mua hàng link f_showOnlineRatailor event36 W16ANW Dealer Locator Step 1 no use OTC_AST_QV_12 purchase_indirect_offline product sub type:quick view N

S45ANB Mặt trước Đen

S45ANB

N EX-S45ANB S45ANB S45ANB #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ANB_508_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ANB_510_Dynamic_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ANB_507_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ANB_509_Dynamic_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ANB_523_Dynamic_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ANB_528_Dynamic_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ANB_507_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ANB_509_Dynamic_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ANB_523_Dynamic_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ANB_528_Dynamic_black?$M-Gallery$ S45ANB Mặt trước Đen S45ANB Bên trên Đen S45ANB Bên trên Đen S45ANB Bên trên Đen 16798635 16798643 16798648 16798663 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ANB_507_Front_black?$M-Gallery$ S45ANB Mặt trước Đen 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/camera-camcorder/cameras/nx-lenses/EX-S45ANB-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/camera-camcorder/cameras/nx-lenses/EX-S45ANB sentence Ống kính Samsung mid-telephoto prime 45mm với F1.8 chụp ảnh chân dung với chất lượng hình ảnh chuyên nghiệp true Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default /vn/consumer/camera-camcorder/cameras/nx-lenses/EX-S45ANB-dealerlocator tìm nơi mua hàng link f_showOnlineRatailor event36 S45ANB Dealer Locator Step 1 no use OTC_AST_QV_12 purchase_indirect_offline product sub type:quick view N

S45ADW Mặt Trước Trắng

S45ADW

N EX-S45ADW S45ADW S45ADW #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ADW_001_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ADW_518_Dynamic2_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ADW_512_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ADW_518_Dynamic2_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ADW_517_Dynamic4_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ADW_520_Dynamic3_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ADW_512_Front_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ADW_518_Dynamic2_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ADW_517_Dynamic4_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ADW_520_Dynamic3_white?$M-Gallery$ S45ADW Mặt Trước Trắng S45ADW Bên Trên Trắng S45ADW Bên Trên Trắng S45ADW Bên Trên Trắng 17859897 17859913 17859928 17859921 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S45ADW_512_Front_white?$M-Gallery$ S45ADW Mặt Trước Trắng 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/camera-camcorder/cameras/nx-lenses/EX-S45ADW-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/camera-camcorder/cameras/nx-lenses/EX-S45ADW sentence true Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default /vn/consumer/camera-camcorder/cameras/nx-lenses/EX-S45ADW-dealerlocator tìm nơi mua hàng link f_showOnlineRatailor event36 S45ADW Dealer Locator Step 1 no use OTC_AST_QV_12 purchase_indirect_offline product sub type:quick view N

S1855SB Góc bên phải Đen

S1855SB

N EX-S1855SB/CN S1855SB S1855SB #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S1855SB-CN_001_Right-Angle_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S1855SB-CN_001_Right-Angle_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S1855SB-CN_001_Right-Angle_black?$M-Gallery$ S1855SB Góc bên phải Đen 15232235 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S1855SB-CN_001_Right-Angle_black?$M-Gallery$ S1855SB Góc bên phải Đen 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/camera-camcorder/cameras/nx-lenses/EX-S1855SB/CN-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/camera-camcorder/cameras/nx-lenses/EX-S1855SB/CN true Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default /vn/consumer/camera-camcorder/cameras/nx-lenses/EX-S1855SB/CN-dealerlocator tìm nơi mua hàng link f_showOnlineRatailor event36 S1855SB Dealer Locator Step 1 no use OTC_AST_QV_12 purchase_indirect_offline product sub type:quick view N

W20NB Mặt trước Đen

W20NB

N EX-W20NB/CN W20NB W20NB #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W20NB-CN_001_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W20NB-CN_002_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W20NB-CN_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W20NB-CN_002_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W20NB-CN_003_Dynamic_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W20NB-CN_004_Dynamic_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W20NB-CN_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W20NB-CN_002_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W20NB-CN_003_Dynamic_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W20NB-CN_004_Dynamic_black?$M-Gallery$ W20NB Mặt trước Đen W20NB Mặt trước Đen W20NB Bên trên Đen W20NB Bên trên Đen 14366452 14366461 14366467 14366477 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-W20NB-CN_001_Front_black?$M-Gallery$ W20NB Mặt trước Đen 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/camera-camcorder/cameras/nx-lenses/EX-W20NB/CN-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/camera-camcorder/cameras/nx-lenses/EX-W20NB/CN sentence true Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default /vn/consumer/camera-camcorder/cameras/nx-lenses/EX-W20NB/CN-dealerlocator tìm nơi mua hàng link f_showOnlineRatailor event36 W20NB Dealer Locator Step 1 no use OTC_AST_QV_12 purchase_indirect_offline product sub type:quick view N

S30NB Mặt Trước Đen

S30NB

N EX-S30NB/CN S30NB S30NB #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S30NB-CN_005_Front-1_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S30NB-CN_006_Side_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S30NB-CN_005_Front-1?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S30NB-CN_006_Side?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S30NB-CN_007_Perspective?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S30NB-CN_002_Dynamic_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S30NB-CN_005_Front-1?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S30NB-CN_006_Side?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S30NB-CN_007_Perspective?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S30NB-CN_002_Dynamic_black?$M-Gallery$ S30NB Mặt Trước Đen S30NB Side Đen S30NB Perspective Đen S30NB Bên Trên Đen 14364910 14364920 14364924 14364905 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EX-S30NB-CN_005_Front-1?$M-Gallery$ S30NB Mặt Trước Đen 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/camera-camcorder/cameras/nx-lenses/EX-S30NB/CN-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/camera-camcorder/cameras/nx-lenses/EX-S30NB/CN sentence • Nhỏ, sáng và mạnh mẽ
• Tăng tính ấn tượng cho bức ảnh của bạn
• Ống kính mỏng nhưng cung cấp tất cả những chi tiết
• Cấu trúc ống kính
true Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default /vn/consumer/camera-camcorder/cameras/nx-lenses/EX-S30NB/CN-dealerlocator tìm nơi mua hàng link f_showOnlineRatailor event36 S30NB Dealer Locator Step 1 no use OTC_AST_QV_12 purchase_indirect_offline product sub type:quick view N

Trang đầu

trang trước

1

trang tiếp

trang cuối

R01 R0101 vn 04110300