Ghi lại cuộc sống từ mọi góc độ

Chụp nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn, bao gồm cả bạn, với sự hỗ trợ của tính năng Màn hình lật ra và LCD phía trước.

R01 R0101 vn 04110000