R01 R0101 vn 04120200 EC-EX2FZZBMBVN
 • SAMSUNG EX2F 1 Mặt Trước TrắngSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_556_Front_white?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_556_Front_white18001200370370#ffffff15086735
 • SAMSUNG EX2F 2 Mặt Trước TrắngSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_557_Front_white?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_557_Front_white18001200370370#ffffff15086747
 • SAMSUNG EX2F 3 Góc Bên Phải TrắngSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_558_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_558_Right-Angle_white18001200370370#ffffff15086753
 • SAMSUNG EX2F 4 Góc Bên Phải TrắngSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_559_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_559_Right-Angle_white18001200370370#ffffff15086760
 • SAMSUNG EX2F 5 Góc Bên Trái TrắngSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_560_Left-Angle_white?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_560_Left-Angle_white18001200370370#ffffff15086769
 • SAMSUNG EX2F 6 Góc Bên Trái TrắngSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_561_Left-Angle_white?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_561_Left-Angle_white18001200370370#ffffff15086778
 • SAMSUNG EX2F 7 Mặt Sau TrắngSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_562_Back_white?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_562_Back_white18001200370370#ffffff15086786
 • SAMSUNG EX2F 8 Góc Bên Trái TrắngSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_563_Left-Angle_white?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_563_Left-Angle_white18001200370370#ffffff15086792
 • SAMSUNG EX2F 9 Mặt Sau TrắngSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_564_Back_white?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_564_Back_white18001200370370#ffffff15086806
 • SAMSUNG EX2F 10 Bên Trên TrắngSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_565_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_565_Dynamic_white18001200370370#ffffff15086807
 • SAMSUNG EX2F 11 Bên Trên TrắngSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_566_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_566_Dynamic_white18001200370370#ffffff15086817
 • SAMSUNG EX2F 12 Bên Trên TrắngSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_567_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_567_Dynamic_white18001200370370#ffffff15086823
 • SAMSUNG EX2F 13 Bên Trên TrắngSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_568_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_568_Dynamic_white18001200370370#ffffff15086837
 • SAMSUNG EX2F 14 Bên Trên TrắngSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_569_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_569_Dynamic_white18001200370370#ffffff15086844
 • SAMSUNG EX2F 15 Bên Trên TrắngSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_570_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_570_Dynamic_white18001200370370#ffffff15086853
 • SAMSUNG EX2F 16 Mặt Trước ĐenSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_562_Front_black?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_562_Front_black18001200370370#00000015086615
 • SAMSUNG EX2F 17 Mặt Trước ĐenSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_547_Front_black?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_547_Front_black18001200370370#00000015086626
 • SAMSUNG EX2F 18 Góc bên Phải ĐenSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_548_Right-Angle_black?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_548_Right-Angle_black18001200370370#00000015086633
 • SAMSUNG EX2F 19 Góc Bên Phải ĐenSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_549_Right-Angle_black?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_549_Right-Angle_black18001200370370#00000015086641
 • SAMSUNG EX2F 20 Góc Bên Trái ĐenSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_551_Left-Angle_black?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_551_Left-Angle_black18001200370370#00000015086658
 • SAMSUNG EX2F 21 Góc Bên Trái ĐenSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_552_Left-Angle_black?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_552_Left-Angle_black18001200370370#00000015086665
 • SAMSUNG EX2F 22 Mặt Sau ĐenSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_553_Back_black?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_553_Back_black18001200370370#00000015086674
 • SAMSUNG EX2F 23 Góc Bên Trái ĐenSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_554_Left-Angle_black?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_554_Left-Angle_black18001200370370#00000015086683
 • SAMSUNG EX2F 24 Mặt Sau ĐenSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_555_Back_black?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_555_Back_black18001200370370#00000015086693
 • SAMSUNG EX2F 25 Bên Trên ĐenSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_556_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_556_Dynamic_black18001200370370#00000015086695
 • SAMSUNG EX2F 26 Bên Trên ĐenSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_557_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_557_Dynamic_black18001200370370#00000015086703
 • SAMSUNG EX2F 27 Bên Trên ĐenSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_558_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_558_Dynamic_black18001200370370#00000015086712
 • SAMSUNG EX2F 28 Bên Trên ĐenSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_559_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_559_Dynamic_black18001200370370#00000015086723
 • SAMSUNG EX2F 29 Bên Trên ĐenSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_560_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_560_Dynamic_black18001200370370#00000015086733
 • SAMSUNG EX2F 30 Bên Trên ĐenSAMSUNG EX2FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-EX2FZZBMBVN_561_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EC-EX2FZZBMBVN_561_Dynamic_black18001200370370#00000015086651
#ffffff,#000000Trắng,Đen
SAMSUNG EX2F Mặt Trước Đen

Samsung EX2F

11,590,000 VNĐ

Giá tham khảo

Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn.

MàuTrắng Đen 

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Cảm biến hình ảnh

 • 1/1.7″ (Approx. 9.33mm) BSI CMOS
 • Approx. 12.4 Megapixels
 • Approx. 12.76 Megapixels

Ổn định hình

 • DUAL IS [Optical Image Stabilization (OIS) + Digital Image Stabilization (DIS)]

Lấy nét

 • TTL Auto Focus (Center AF, Multi AF, Tracking AF, Face Detection AF, Face Recognition AF, Selection AF), Manual Focus
 • Normal : 40cm ~ Infinity (Wide), 100cm ~ Infinity (Tele) / Macro : 1cm ~ 40cm (Wide), 40cm ~ 100cm (Tele) / Auto Macro : 1cm ~ Infinity (Wide), 40cm ~ Infinity (Tele) / Manual : 1cm ~ Infinity (Wide), 40cm ~ Infinity (Tele)

Hệ thống đo sáng

 • Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual Exposure
 • Metering : Multi, Spot, Center-weighted, Face Detection AE

Thấu kính

 • f = 5.2 - 17.2mm (35mm film equivalent : 24 - 80mm)
 • F1.4 (W) - F2.7(T), Include ND filter
 • Schneider-KREUZNACH 3.3X Zoom Lens
 • Still Image mode : 1.0X-4.0X (Smart Zoom : 1.33X), Play mode : 1.0X - 12.0X (depends on image size)

Hiển thị

 • AMOLED Type
 • 3" Size
 • 3.0" (7.62cm) VGA (640 x 480) 614k dots ( PenTile), Rotating

Tốc độ chụp

 • Smart Auto : 1/8 ~ 1/4000 sec, Manual : 30 ~ 1/4000 sec
Cảm biến hình ảnh
Loại cảm biến
Điểm ảnh hiệu quả
Tổng điểm ảnh
Thấu kính
Độ dài tiêu cự
Số F
Optical Zoom
Thu phóng kỹ thuật số
Ổn định hình
Chế độ
Hiển thị
Loại
Kích cỡ
Đặc điểm
Lấy nét
Loại
Range
Tốc độ chụp
Hệ thống đo sáng
Điều khiển
Hệ đo lường