Hiệu quả & thời trang

Máy lạnh Samsung cho hiệu quả tối đa & kiểu dáng hợp thời trang với căn phòng của bạn

Khám phá

Hiển Thị 1~7 Trên 7 Sản Phẩm phù hợp

Trang đầu

trang trước

1

trang tiếp

trang cuối

AR18HSSDNWKN Mặt Trước Trắng

AR18HSSDNWKN

24,350,000 VNĐ

N AR18HSSDNWKNSV AR18HSSDNWKN AR18HSSDNWKN #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HSSDNWKNSV_010_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HSSDNWKNSV_002_Front-Open_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HSSDNWKNSV_001_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HSSDNWKNSV_002_Front-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HSSDNWKNSV_003_L-Perspective_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HSSDNWKNSV_004_L-Perspective-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HSSDNWKNSV_001_Front_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HSSDNWKNSV_002_Front-Open_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HSSDNWKNSV_003_L-Perspective_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HSSDNWKNSV_004_L-Perspective-Open_white?$M-Gallery$ AR18HSSDNWKN Mặt Trước Trắng AR18HSSDNWKN Front Open White AR18HSSDNWKN Góc Bên Trái Trắng AR18HSSDNWKN L Perspective-Open White 34306381 34306389 34306394 34306409 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HSSDNWKNSV_001_Front_white?$M-Gallery$ AR18HSSDNWKN Mặt Trước Trắng 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/airconditioner/split-type/AR18HSSDNWKNSV-reviews/consumer-reviews 0 24350 24,350,000 VNĐ Giá tham khảo /vn/consumer/home-appliances/airconditioner/split-type/AR18HSSDNWKNSV sentence • Làm mát nhanh hơn, xa hơn và đều khắp phòng.
• Máy điều hòa Samsung với công nghệ
• Thiết kế sang trọng và sáng tạo
• Bộ Ba Bảo vệ Tăng cường
false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

AR09HPFNSWKN Mặt Trước Trắng

AR09HPFNSWKN

8,990,000 VNĐ

N AR09HPFNSWKNSV AR09HPFNSWKN AR09HPFNSWKN #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HPFNSWKNSV_010_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HPFNSWKNSV_002_Front-Open_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HPFNSWKNSV_001_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HPFNSWKNSV_002_Front-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HPFNSWKNSV_003_L-Perspective_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HPFNSWKNSV_004_L-Perspective-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HPFNSWKNSV_001_Front_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HPFNSWKNSV_002_Front-Open_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HPFNSWKNSV_003_L-Perspective_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HPFNSWKNSV_004_L-Perspective-Open_white?$M-Gallery$ AR09HPFNSWKN Mặt Trước Trắng AR09HPFNSWKN Mặt Trước Mở Trắng AR09HPFNSWKN L Perspective White AR09HPFNSWKN L Perspective Open White 34307577 34307585 34307590 34307605 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HPFNSWKNSV_001_Front_white?$M-Gallery$ AR09HPFNSWKN Mặt Trước Trắng 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/airconditioner/split-type/AR09HPFNSWKNSV-reviews/consumer-reviews 0 8990 8,990,000 VNĐ Giá tham khảo /vn/consumer/home-appliances/airconditioner/split-type/AR09HPFNSWKNSV sentence • Làm mát nhanh hơn, xa hơn và đều khắp phòng.
• Bộ Ba Bảo vệ Tăng cường
• ộ lọc của máy có thể tháo ra và vệ sinh dễ dàng.
• Lắp đặt, sử dụng và bảo trì thông minh
false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

AR18HPFNSWKN Front Low White

AR18HPFNSWKN

17,490,000 VNĐ

N AR18HPFNSWKNSV AR18HPFNSWKN AR18HPFNSWKN #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HPFNSWKNSV_011_Front-Low_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HPFNSWKNSV_010_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HPFNSWKNSV_007_Front-Low_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HPFNSWKNSV_001_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HPFNSWKNSV_002_Front-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HPFNSWKNSV_003_L-Perspective_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HPFNSWKNSV_007_Front-Low_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HPFNSWKNSV_001_Front_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HPFNSWKNSV_002_Front-Open_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HPFNSWKNSV_003_L-Perspective_white?$M-Gallery$ AR18HPFNSWKN Front Low White AR18HPFNSWKN Mặt Trước Trắng AR18HPFNSWKN Mặt Trước Mở Trắng AR18HPFNSWKN L Perspective White 34311777 34311730 34311738 34311743 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR18HPFNSWKNSV_007_Front-Low_white?$M-Gallery$ AR18HPFNSWKN Front Low White 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/airconditioner/split-type/AR18HPFNSWKNSV-reviews/consumer-reviews 0 17490 17,490,000 VNĐ Giá tham khảo /vn/consumer/home-appliances/airconditioner/split-type/AR18HPFNSWKNSV sentence • Làm mát nhanh hơn, xa hơn và đều khắp phòng
• Máy điều hòa Samsung với công nghệ
• Bộ Ba Bảo vệ Tăng cường
• Lắp đặt, sử dụng và bảo trì thông minh
false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

AR12HPFNSWKN Mặt trước Trắng

AR12HPFNSWKN

10,490,000 VNĐ

N AR12HPFNSWKNSV AR12HPFNSWKN AR12HPFNSWKN #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HPFNSWKNSV_010_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HPFNSWKNSV_002_Front-Open_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HPFNSWKNSV_001_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HPFNSWKNSV_002_Front-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HPFNSWKNSV_003_L-Perspective_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HPFNSWKNSV_004_L-Perspective-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HPFNSWKNSV_001_Front_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HPFNSWKNSV_002_Front-Open_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HPFNSWKNSV_003_L-Perspective_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HPFNSWKNSV_004_L-Perspective-Open_white?$M-Gallery$ AR12HPFNSWKN Mặt trước Trắng AR12HPFNSWKN Mặt trước mở Trắng AR12HPFNSWKN L Perspective White AR12HPFNSWKN L Perspective Open White 34308958 34308966 34308971 34308986 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HPFNSWKNSV_001_Front_white?$M-Gallery$ AR12HPFNSWKN Mặt trước Trắng 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/airconditioner/split-type/AR12HPFNSWKNSV-reviews/consumer-reviews 0 10490 10,490,000 VNĐ Giá tham khảo /vn/consumer/home-appliances/airconditioner/split-type/AR12HPFNSWKNSV sentence • Làm mát nhanh hơn, xa hơn và đều khắp phòng.
• Máy điều hòa Samsung với công nghệ
• Thiết kế sang trọng và sáng tạo
• Bộ Ba Bảo vệ Tăng cường
false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

AR24HPFNSWKN Mặt Trước Trắng MỚI

AR24HPFNSWKN

21,990,000 VNĐ

N AR24HPFNSWKNSV AR24HPFNSWKN AR24HPFNSWKN #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR24HPFNSWKNSV_010_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR24HPFNSWKNSV_002_Front-Open_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR24HPFNSWKNSV_001_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR24HPFNSWKNSV_002_Front-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR24HPFNSWKNSV_003_L-Perspective_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR24HPFNSWKNSV_004_L-Perspective-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR24HPFNSWKNSV_001_Front_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR24HPFNSWKNSV_002_Front-Open_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR24HPFNSWKNSV_003_L-Perspective_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR24HPFNSWKNSV_004_L-Perspective-Open_white?$M-Gallery$ AR24HPFNSWKN Mặt Trước Trắng AR24HPFNSWKN Mặt Trước Mở Trắng AR24HPFNSWKN Left Perspective White AR24HPFNSWKN Left Perspective Open White 34781144 34781152 34781157 34781172 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR24HPFNSWKNSV_001_Front_white?$M-Gallery$ AR24HPFNSWKN Mặt Trước Trắng 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/airconditioner/split-type/AR24HPFNSWKNSV-reviews/consumer-reviews 0 21990 21,990,000 VNĐ Giá tham khảo /vn/consumer/home-appliances/airconditioner/split-type/AR24HPFNSWKNSV sentence • Làm mát nhanh hơn, xa hơn và đều khắp phòng.
• Bộ Ba Bảo vệ Tăng cường
• Bộ lọc của máy có thể tháo ra và vệ sinh dễ dàng.
• Lắp đặt, sử dụng và bảo trì thông minh
false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

AR12HSSDNWKN Mặt trước Trắng MỚI

AR12HSSDNWKN

16,580,000 VNĐ

N AR12HSSDNWKNSV AR12HSSDNWKN AR12HSSDNWKN #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HSSDNWKNSV_010_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HSSDNWKNSV_002_Front-Open_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HSSDNWKNSV_001_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HSSDNWKNSV_002_Front-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HSSDNWKNSV_003_L-Perspective_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HSSDNWKNSV_004_L-Perspective-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HSSDNWKNSV_001_Front_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HSSDNWKNSV_002_Front-Open_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HSSDNWKNSV_003_L-Perspective_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HSSDNWKNSV_004_L-Perspective-Open_white?$M-Gallery$ AR12HSSDNWKN Mặt trước Trắng AR12HSSDNWKN Mặt trước mở Trắng AR12HSSDNWKN L Perspective White AR12HSSDNWKN L Perspective-Open White 34782178 34782186 34782191 34782206 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR12HSSDNWKNSV_001_Front_white?$M-Gallery$ AR12HSSDNWKN Mặt trước Trắng 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/airconditioner/split-type/AR12HSSDNWKNSV-reviews/consumer-reviews 0 16580 16,580,000 VNĐ Giá tham khảo /vn/consumer/home-appliances/airconditioner/split-type/AR12HSSDNWKNSV sentence • Làm mát nhanh hơn, xa hơn và đều khắp phòng.
• Máy điều hòa Samsung với công nghệ
• Thiết kế sang trọng và sáng tạo
• Bộ Ba Bảo vệ Tăng cường
false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

AR09HSSDNWKNSV Mặt trước Trắng MỚI

AR09HSSDNWKNSV

14,690,000 VNĐ

N AR09HSSDNWKNSV AR09HSSDNWKNSV AR09HSSDNWKNSV #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HSSDNWKNSV_010_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HSSDNWKNSV_002_Front-Open_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HSSDNWKNSV_001_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HSSDNWKNSV_002_Front-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HSSDNWKNSV_003_L-Perspective_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HSSDNWKNSV_004_L-Perspective-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HSSDNWKNSV_001_Front_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HSSDNWKNSV_002_Front-Open_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HSSDNWKNSV_003_L-Perspective_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HSSDNWKNSV_004_L-Perspective-Open_white?$M-Gallery$ AR09HSSDNWKNSV Mặt trước Trắng AR09HSSDNWKNSV Mặt trước mở Trắng AR09HSSDNWKNSV L Perspective White AR09HSSDNWKNSV L Perspective Open White 34782035 34782043 34782048 34782063 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_AR09HSSDNWKNSV_001_Front_white?$M-Gallery$ AR09HSSDNWKNSV Mặt trước Trắng 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/airconditioner/split-type/AR09HSSDNWKNSV-reviews/consumer-reviews 0 14690 14,690,000 VNĐ Giá tham khao /vn/consumer/home-appliances/airconditioner/split-type/AR09HSSDNWKNSV sentence • Làm mát nhanh hơn, xa hơn và đều khắp phòng.
• Máy điều hòa Samsung với công nghệ
• Thiết kế sang trọng và sáng tạo
• Bộ Ba Bảo vệ Tăng cường
false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

Trang đầu

trang trước

1

trang tiếp

trang cuối

R01 R0101 vn 07040300