Tủ lạnh Side-by-Side, 524 lít

Khám phá

Lọc Kết Quả

Loại Xem thêm thông tin
Dung tích Xem thêm thông tin
Energy-Saving
Tính năng

Loại
Từ tủ lạnh ngăn đá trên với công nghệ làm lạnh riêng biệt hay tủ lạnh Side by Side với những tính năng thông minh và linh hoạt, Samsung mang đến cho bạn những giải pháp hoàn hảo phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của bạn.
Dung tích
Dung tích của tủ lạnh được đo bằng đơn vị lít (l). Lựa chọn dung tích bên trong phù hợp với kích thước bếp và nhu cầu dự trữ thức ăn của bạn.
Energy-Saving
Tính năng

Hiển Thị 1~7 Trên 7 Sản Phẩm phù hợp

Trang đầu

trang trước

1

trang tiếp

trang cuối

RS552NRUASL Mặt Trước Bạc

RS552NRUASL

N RS552NRUASL/SV RS552NRUASL RS552NRUASL #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_012_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_002_Right-Angle-Open_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_002_Right-Angle-Open_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_003_Left-Angle_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_004_Left-Angle-Open_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_001_Front_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_002_Right-Angle-Open_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_003_Left-Angle_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_004_Left-Angle-Open_silver?$M-Gallery$ RS552NRUASL Mặt Trước Bạc RS552NRUASL Góc Phải Mở Bạc RS552NRUASL Góc Bên Trái Bạc RS552NRUASL Góc Trái Mở Bạc 38625295 38625300 38625311 38625319 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_001_Front_silver?$M-Gallery$ RS552NRUASL Mặt Trước Bạc 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS552NRUASL/SV-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS552NRUASL/SV sentence Tủ lạnh Samsung RS552 hòa hợp giữa phong cách hiện đại với tính năng giữ thực phẩm tươi ngon. false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RH60H8130WZ Mặt Trước Trắng

RH60H8130WZ

N RH60H8130WZ/SV RH60H8130WZ RH60H8130WZ #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_012_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_007_L-Perspective_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_012_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_007_L-Perspective_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_008_R-Perspective_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_009_Front-Showcase-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_012_Front_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_007_L-Perspective_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_008_R-Perspective_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_009_Front-Showcase-Open_white?$M-Gallery$ RH60H8130WZ Mặt Trước Trắng RH60H8130WZ L Perspective White RH60H8130WZ R Perspective White RH60H8130WZ Front Showcase Open White 38419673 38419678 38419689 38419697 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_012_Front_white?$M-Gallery$ RH60H8130WZ Mặt Trước Trắng 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RH60H8130WZ/SV-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RH60H8130WZ/SV sentence Một chiếc "tủ lạnh trong tủ lạnh" được thiết kế tối ưu cho việc tận dụng không gian và tiếp cận nhanh chóng tất cả các loại thực phẩm theo nhu cầu sử dụng của gia đình bạn. Showcase dành cho việc trữ thực phẩm thường xuyên sử dụng, trong khi các nguyên liệu lớn hơn và cần bảo quản lâu có thể được giữ trong InnerCase. false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RH57H80307H Mặt Trước Bạc

RH57H80307H

N RH57H80307H/SV RH57H80307H RH57H80307H #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_021_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_007_L-Perspective_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_007_L-Perspective_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_008_R-Perspective_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_009_Front-Showcase-Incase-Half-Open_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_001_Front_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_007_L-Perspective_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_008_R-Perspective_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_009_Front-Showcase-Incase-Half-Open_silver?$M-Gallery$ RH57H80307H Mặt Trước Bạc RH57H80307H L Perspective Silver RH57H80307H R Perspective Silver RH57H80307H Front Showcase Incase Half Open Silver 38426865 38426874 38426880 38426890 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_001_Front_silver?$M-Gallery$ RH57H80307H Mặt Trước Bạc 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RH57H80307H/SV-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RH57H80307H/SV sentence Một chiếc "tủ lạnh trong tủ lạnh" được thiết kế tối ưu cho việc tận dụng không gian và tiếp cận nhanh chóng tất cả các loại thực phẩm theo nhu cầu sử dụng của gia đình bạn . Showcase dành cho việc trữ thực phẩm thường xuyên sử dụng, trong khi các nguyên liệu lớn hơn và cần bảo quản lâu có thể được giữ trong InnerCase. false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RS554NRUA1J Mặt trước Trắng

RS554NRUA1J

N RS554NRUA1J/SV RS554NRUA1J RS554NRUA1J #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS554NRUA1J-SV_001_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS554NRUA1J-SV_002_Left-Angle-Open_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS554NRUA1J-SV_001_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS554NRUA1J-SV_002_Left-Angle-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS554NRUA1J-SV_003_Right-Angle-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS554NRUA1J-SV_004_Left-Angle_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS554NRUA1J-SV_001_Front_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS554NRUA1J-SV_002_Left-Angle-Open_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS554NRUA1J-SV_003_Right-Angle-Open_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS554NRUA1J-SV_004_Left-Angle_white?$M-Gallery$ RS554NRUA1J Mặt trước Trắng RS554NRUA1J Góc Trái mở Trắng RS554NRUA1J Góc Phải mở Trắng RS554NRUA1J Góc bên trái Trắng 38429113 38429121 38429132 38429144 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS554NRUA1J-SV_001_Front_white?$M-Gallery$ RS554NRUA1J Mặt trước Trắng 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS554NRUA1J/SV-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS554NRUA1J/SV sentence Tủ lạnh Samsung RS554 hòa hợp giữa phong cách hiện đại với tính năng giữ thực phẩm tươi ngon. false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RS22HKNBP Mặt trước

RS22HKNBP

51,900,000 VNĐ

N RS22HKNBP1/XSV RS22HKNBP RS22HKNBP default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS22HKNBP1-XSV_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS22HKNBP1-XSV_002_Front-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS22HKNBP1-XSV_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS22HKNBP1-XSV_002_Front-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS22HKNBP1-XSV_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS22HKNBP1-XSV_002_Front-Open?$M-Gallery$ RS22HKNBP Mặt trước RS22HKNBP Mặt trước mở 1789283 5701888 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS22HKNBP1-XSV_001_Front?$M-Gallery$ RS22HKNBP Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS22HKNBP1/XSV-reviews/consumer-reviews 0 51900 51,900,000 VNĐ Giá tham khảo /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS22HKNBP1/XSV sentence Tủ lạnh dòng H-series mới mang đến một phong cách cao cấp và mang sự tươi mát của sân vườn vào gian bếp của bạn. false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RS21HKLMR Mặt trước

RS21HKLMR

46,900,000VND

N RS21HKLMR1/XSV RS21HKLMR RS21HKLMR default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_002_Gallery_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_002_Gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_003_Gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_004_Gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_002_Gallery?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_003_Gallery?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_004_Gallery?$M-Gallery$ RS21HKLMR Mặt trước RS21HKLMR Mặt trước mở RS21HKLMR Mặt trước mở RS21HKLMR Bên trên 1782602 1782608 1782609 1782613 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_001_Front?$M-Gallery$ RS21HKLMR Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS21HKLMR1/XSV-reviews/consumer-reviews 0 46900 46,900,000VND Giá tham khảo /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS21HKLMR1/XSV sentence Nghệ thuật thưởng thức thật tinh tế false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RS21HFEPN Mặt trước

RS21HFEPN

37,900,000 VND

N RS21HFEPN1/XSV RS21HFEPN RS21HFEPN default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_002_Front-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_002_Front-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_002_Front-Open?$M-Gallery$ RS21HFEPN Mặt trước RS21HFEPN Mặt trước mở 1784028 5701885 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_001_Front?$M-Gallery$ RS21HFEPN Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS21HFEPN1/XSV-reviews/consumer-reviews 0 37900 37,900,000 VND Giá tham khảo /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS21HFEPN1/XSV sentence Nghệ thuật thưởng thức thật tinh tế false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

Trang đầu

trang trước

1

trang tiếp

trang cuối

R01 R0101 vn 07010100