Tủ lạnh Side-by-Side, 524 lít

Khám phá

Lọc Kết Quả

Loại Xem thêm thông tin
Dung tích Xem thêm thông tin
Energy-Saving
Tính năng

Loại
Từ tủ lạnh ngăn đá trên với công nghệ làm lạnh riêng biệt hay tủ lạnh Side by Side với những tính năng thông minh và linh hoạt, Samsung mang đến cho bạn những giải pháp hoàn hảo phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của bạn.
Dung tích
Dung tích của tủ lạnh được đo bằng đơn vị lít (l). Lựa chọn dung tích bên trong phù hợp với kích thước bếp và nhu cầu dự trữ thức ăn của bạn.
Energy-Saving
Tính năng

Hiển Thị 1~3 Trên 3 Sản Phẩm phù hợp

Trang đầu

trang trước

1

trang tiếp

trang cuối

RS22HKNBP Mặt trước

RS22HKNBP

51,900,000 VNĐ

N RS22HKNBP1/XSV RS22HKNBP RS22HKNBP default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS22HKNBP1-XSV_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS22HKNBP1-XSV_002_Front-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS22HKNBP1-XSV_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS22HKNBP1-XSV_002_Front-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS22HKNBP1-XSV_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS22HKNBP1-XSV_002_Front-Open?$M-Gallery$ RS22HKNBP Mặt trước RS22HKNBP Mặt trước mở 1789283 5701888 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS22HKNBP1-XSV_001_Front?$M-Gallery$ RS22HKNBP Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS22HKNBP1/XSV-reviews/consumer-reviews 0 51900 51,900,000 VNĐ Giá tham khảo /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS22HKNBP1/XSV sentence Tủ lạnh dòng H-series mới mang đến một phong cách cao cấp và mang sự tươi mát của sân vườn vào gian bếp của bạn. false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RS21HKLMR Mặt trước

RS21HKLMR

46,900,000VND

N RS21HKLMR1/XSV RS21HKLMR RS21HKLMR default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_002_Gallery_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_002_Gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_003_Gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_004_Gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_002_Gallery?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_003_Gallery?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_004_Gallery?$M-Gallery$ RS21HKLMR Mặt trước RS21HKLMR Mặt trước mở RS21HKLMR Mặt trước mở RS21HKLMR Bên trên 1782602 1782608 1782609 1782613 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_001_Front?$M-Gallery$ RS21HKLMR Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS21HKLMR1/XSV-reviews/consumer-reviews 0 46900 46,900,000VND Giá tham khảo /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS21HKLMR1/XSV sentence Nghệ thuật thưởng thức thật tinh tế false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RS21HFEPN Mặt trước

RS21HFEPN

37,900,000 VND

N RS21HFEPN1/XSV RS21HFEPN RS21HFEPN default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_002_Front-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_002_Front-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_002_Front-Open?$M-Gallery$ RS21HFEPN Mặt trước RS21HFEPN Mặt trước mở 1784028 5701885 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_001_Front?$M-Gallery$ RS21HFEPN Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS21HFEPN1/XSV-reviews/consumer-reviews 0 37900 37,900,000 VND Giá tham khảo /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS21HFEPN1/XSV sentence Nghệ thuật thưởng thức thật tinh tế false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

Trang đầu

trang trước

1

trang tiếp

trang cuối

R01 R0101 vn 07010100