Ngăn trữ rộng rãi Ngăn trữ đồ rộng rãi hơn không chỉ giúp chúng ta trữ được nhiều đồ mà còn mang lại sự tiết kiệm năng lượng tối đa cho thiết bị

RS21HFEPN

37,900,000 VND

N RS21HFEPN1/XSV RS21HFEPN RS21HFEPN default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_002_Front-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_002_Front-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_002_Front-Open?$M-Gallery$ RS21HFEPN Mặt trước RS21HFEPN Mặt trước mở 1784028 5701885 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_001_Front?$M-Gallery$ RS21HFEPN Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao 0 37900.0 37,900,000 VND Giá tham khảo /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS21HFEPN1/XSV /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS21HFEPN1/XSV-reviews/consumer-reviews sentence Nghệ thuật thưởng thức thật tinh tế false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default marketing topic:quick view N
R01 R0101 vn 07010000