Lọc Kết Quả

Loại Xem thêm thông tin
Dung tích Xem thêm thông tin
Energy-Saving
Tính năng

Loại
Từ tủ lạnh ngăn đá trên với công nghệ làm lạnh riêng biệt hay tủ lạnh Side by Side với những tính năng thông minh và linh hoạt, Samsung mang đến cho bạn những giải pháp hoàn hảo phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của bạn.
Dung tích
Dung tích của tủ lạnh được đo bằng đơn vị lít (l). Lựa chọn dung tích bên trong phù hợp với kích thước bếp và nhu cầu dự trữ thức ăn của bạn.
Energy-Saving
Tính năng

Hiển Thị 1~9 Trên 24 Sản Phẩm phù hợp

Trang đầu

trang trước

1 2 3

trang tiếp

trang cuối

RS552NRUASL Mặt Trước Bạc

RS552NRUASL

N RS552NRUASL/SV RS552NRUASL RS552NRUASL #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_012_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_002_Right-Angle-Open_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_002_Right-Angle-Open_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_003_Left-Angle_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_004_Left-Angle-Open_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_001_Front_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_002_Right-Angle-Open_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_003_Left-Angle_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_004_Left-Angle-Open_silver?$M-Gallery$ RS552NRUASL Mặt Trước Bạc RS552NRUASL Góc Phải Mở Bạc RS552NRUASL Góc Bên Trái Bạc RS552NRUASL Góc Trái Mở Bạc 38625295 38625300 38625311 38625319 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_001_Front_silver?$M-Gallery$ RS552NRUASL Mặt Trước Bạc 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS552NRUASL/SV-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS552NRUASL/SV sentence Tủ lạnh Samsung RS552 hòa hợp giữa phong cách hiện đại với tính năng giữ thực phẩm tươi ngon. false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RT32FARCDSA Mặt Trước Bạc

RT32FARCDSA

N RT32FARCDSA/SV RT32FARCDSA RT32FARCDSA #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDSA-SV_007_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDSA-SV_002_Front-Open_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDSA-SV_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDSA-SV_002_Front-Open_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDSA-SV_003_Right-Angle_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDSA-SV_004_Left-Angle_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDSA-SV_001_Front_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDSA-SV_002_Front-Open_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDSA-SV_003_Right-Angle_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDSA-SV_004_Left-Angle_silver?$M-Gallery$ RT32FARCDSA Mặt Trước Bạc RT32FARCDSA Mặt Trước Mở Bạc RT32FARCDSA Góc Bên Phải Bạc RT32FARCDSA Góc Bên Trái Bạc 38612095 38612100 38612111 38612119 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDSA-SV_001_Front_silver?$M-Gallery$ RT32FARCDSA Mặt Trước Bạc 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT32FARCDSA/SV-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT32FARCDSA/SV sentence Tủ lạnh ngăn đá trên của Samsung kết hợp độ bền cao, công nghệ tiết kiệm năng lượng với các tính năng tiên tiến giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn. false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RT35FAUCDGL Mặt Trước Đen

RT35FAUCDGL

N RT35FAUCDGL/SE RT35FAUCDGL RT35FAUCDGL #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FAUCDGL-SE_006_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FAUCDGL-SE_007_Right-Perspective_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FAUCDGL-SE_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FAUCDGL-SE_002_Right-Perspective_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FAUCDGL-SE_011_Front-Open_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FAUCDGL-SE_012_Front-Open-With-Food_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FAUCDGL-SE_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FAUCDGL-SE_002_Right-Perspective_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FAUCDGL-SE_011_Front-Open_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FAUCDGL-SE_012_Front-Open-With-Food_black?$M-Gallery$ RT35FAUCDGL Mặt Trước Đen RT35FAUCDGL Right Perspective Black RT35FAUCDGL Mặt Trước Mở Đen RT35FAUCDGL Front Open With Food Black 38611837 38611848 38611855 38611863 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FAUCDGL-SE_001_Front_black?$M-Gallery$ RT35FAUCDGL Mặt Trước Đen 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT35FAUCDGL/SE-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT35FAUCDGL/SE sentence Tủ lạnh ngăn đá trên của Samsung kết hợp độ bền cao, công nghệ tiết kiệm năng lượng với các tính năng tiên tiến giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn. false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RT38FAUDDGL Mặt Trước Đen

RT38FAUDDGL

N RT38FAUDDGL/ME RT38FAUDDGL RT38FAUDDGL #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FAUDDGL-ME_006_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FAUDDGL-ME_007_Right-Perspective_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FAUDDGL-ME_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FAUDDGL-ME_002_Right-Perspective_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FAUDDGL-ME_008_Front-Open_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FAUDDGL-ME_009_Front-Open-With-Food_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FAUDDGL-ME_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FAUDDGL-ME_002_Right-Perspective_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FAUDDGL-ME_008_Front-Open_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FAUDDGL-ME_009_Front-Open-With-Food_black?$M-Gallery$ RT38FAUDDGL Mặt Trước Đen RT38FAUDDGL Right Perspective Black RT38FAUDDGL Mặt Trước Mở Đen RT38FAUDDGL Front Open With Food Black 38611706 38611717 38611724 38611732 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FAUDDGL-ME_001_Front_black?$M-Gallery$ RT38FAUDDGL Mặt Trước Đen 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT38FAUDDGL/ME-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT38FAUDDGL/ME sentence Tủ lạnh ngăn đá trên của Samsung kết hợp độ bền cao, công nghệ tiết kiệm năng lượng với các tính năng tiên tiến giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn. false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RH60H8130WZ Mặt Trước Trắng

RH60H8130WZ

N RH60H8130WZ/SV RH60H8130WZ RH60H8130WZ #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_012_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_007_L-Perspective_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_012_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_007_L-Perspective_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_008_R-Perspective_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_009_Front-Showcase-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_012_Front_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_007_L-Perspective_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_008_R-Perspective_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_009_Front-Showcase-Open_white?$M-Gallery$ RH60H8130WZ Mặt Trước Trắng RH60H8130WZ L Perspective White RH60H8130WZ R Perspective White RH60H8130WZ Front Showcase Open White 38419673 38419678 38419689 38419697 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH60H8130WZ-SV_012_Front_white?$M-Gallery$ RH60H8130WZ Mặt Trước Trắng 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RH60H8130WZ/SV-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RH60H8130WZ/SV sentence Một chiếc "tủ lạnh trong tủ lạnh" được thiết kế tối ưu cho việc tận dụng không gian và tiếp cận nhanh chóng tất cả các loại thực phẩm theo nhu cầu sử dụng của gia đình bạn. Showcase dành cho việc trữ thực phẩm thường xuyên sử dụng, trong khi các nguyên liệu lớn hơn và cần bảo quản lâu có thể được giữ trong InnerCase. false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RH57H80307H Mặt Trước Bạc

RH57H80307H

N RH57H80307H/SV RH57H80307H RH57H80307H #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_021_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_007_L-Perspective_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_007_L-Perspective_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_008_R-Perspective_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_009_Front-Showcase-Incase-Half-Open_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_001_Front_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_007_L-Perspective_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_008_R-Perspective_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_009_Front-Showcase-Incase-Half-Open_silver?$M-Gallery$ RH57H80307H Mặt Trước Bạc RH57H80307H L Perspective Silver RH57H80307H R Perspective Silver RH57H80307H Front Showcase Incase Half Open Silver 38426865 38426874 38426880 38426890 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RH57H80307H-SV_001_Front_silver?$M-Gallery$ RH57H80307H Mặt Trước Bạc 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RH57H80307H/SV-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RH57H80307H/SV sentence Một chiếc "tủ lạnh trong tủ lạnh" được thiết kế tối ưu cho việc tận dụng không gian và tiếp cận nhanh chóng tất cả các loại thực phẩm theo nhu cầu sử dụng của gia đình bạn . Showcase dành cho việc trữ thực phẩm thường xuyên sử dụng, trong khi các nguyên liệu lớn hơn và cần bảo quản lâu có thể được giữ trong InnerCase. false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RT43H5631SL Mặt Trước Bạc

RT43H5631SL

N RT43H5631SL/SV RT43H5631SL RT43H5631SL #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5631SL-SV_007_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5631SL-SV_002_R-Perspective_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5631SL-SV_007_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5631SL-SV_002_R-Perspective_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5631SL-SV_003_L-Perspective_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5631SL-SV_004_Front-Open_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5631SL-SV_007_Front_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5631SL-SV_002_R-Perspective_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5631SL-SV_003_L-Perspective_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5631SL-SV_004_Front-Open_silver?$M-Gallery$ RT43H5631SL Mặt Trước Bạc RT43H5631SL R Perspective Silver RT43H5631SL L Perspective Silver RT43H5631SL Mặt Trước Mở Bạc 38439830 38439835 38439846 38439854 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5631SL-SV_007_Front_silver?$M-Gallery$ RT43H5631SL Mặt Trước Bạc 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT43H5631SL/SV-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT43H5631SL/SV sentence Tủ lạnh Samsung mới đảm bảo sẽ đem đến sự hài lòng cho bạn, với máy nén Digital Inverter bền bỉ được bảo hành lên đến 10 năm cùng hệ thống Làm Lạnh Đa Chiều, thêm vào đó không gian lưu trữ thông minh và rộng rãi. false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RT43H5231SL Mặt trước Bạc

RT43H5231SL

N RT43H5231SL/SV RT43H5231SL RT43H5231SL #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5231SL-SV_007_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5231SL-SV_002_R-Perspective_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5231SL-SV_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5231SL-SV_002_R-Perspective_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5231SL-SV_003_L-Perspective_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5231SL-SV_004_Front-Open_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5231SL-SV_001_Front_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5231SL-SV_002_R-Perspective_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5231SL-SV_003_L-Perspective_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5231SL-SV_004_Front-Open_silver?$M-Gallery$ RT43H5231SL Mặt trước Bạc RT43H5231SL R Perspective Silver RT43H5231SL L Perspective Silver RT43H5231SL Mặt trước mở Bạc 38439763 38439768 38439779 38439787 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT43H5231SL-SV_001_Front_silver?$M-Gallery$ RT43H5231SL Mặt trước Bạc 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT43H5231SL/SV-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT43H5231SL/SV sentence Tủ lạnh Samsung mới đảm bảo sẽ đem đến sự hài lòng cho bạn, với máy nén Digital Inverter bền bỉ được bảo hành lên đến 10 năm cùng hệ thống Làm Lạnh Đa Chiều, thêm vào đó không gian lưu trữ thông minh và rộng rãi. false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RT32FARCDP1 Mặt Trước Trắng

RT32FARCDP1

N RT32FARCDP1/SV RT32FARCDP1 RT32FARCDP1 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDP1-SV_007_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDP1-SV_002_Front-Open_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDP1-SV_001_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDP1-SV_002_Front-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDP1-SV_003_Right-Angle_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDP1-SV_004_Left-Angle_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDP1-SV_001_Front_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDP1-SV_002_Front-Open_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDP1-SV_003_Right-Angle_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDP1-SV_004_Left-Angle_white?$M-Gallery$ RT32FARCDP1 Mặt Trước Trắng RT32FARCDP1 Mặt Trước Mở Trắng RT32FARCDP1 Góc Bên Phải Trắng RT32FARCDP1 Góc Trái Mở Trắng 38436567 38436572 38436583 38436591 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FARCDP1-SV_001_Front_white?$M-Gallery$ RT32FARCDP1 Mặt Trước Trắng 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT32FARCDP1/SV-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT32FARCDP1/SV sentence Tủ lạnh ngăn đá trên của Samsung kết hợp độ bền cao, công nghệ tiết kiệm năng lượng với các tính năng tiên tiến giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn. false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

Trang đầu

trang trước

1 2 3

trang tiếp

trang cuối

R01 R0101 vn 07010000