Lọc Kết Quả

Loại Xem thêm thông tin
Dung tích Xem thêm thông tin
Energy-Saving
Tính năng

Loại
Từ tủ lạnh ngăn đá trên với công nghệ làm lạnh riêng biệt hay tủ lạnh Side by Side với những tính năng thông minh và linh hoạt, Samsung mang đến cho bạn những giải pháp hoàn hảo phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của bạn.
Dung tích
Dung tích của tủ lạnh được đo bằng đơn vị lít (l). Lựa chọn dung tích bên trong phù hợp với kích thước bếp và nhu cầu dự trữ thức ăn của bạn.
Energy-Saving
Tính năng

Hiển Thị 1~9 Trên 24 Sản Phẩm phù hợp

Trang đầu

trang trước

1 2 3

trang tiếp

trang cuối

RS21HFEPN Mặt trước

RS21HFEPN

37,900,000 VND

N RS21HFEPN1/XSV RS21HFEPN RS21HFEPN default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_002_Front-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_002_Front-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_002_Front-Open?$M-Gallery$ RS21HFEPN Mặt trước RS21HFEPN Mặt trước mở 1784028 5701885 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HFEPN1-XSV_001_Front?$M-Gallery$ RS21HFEPN Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS21HFEPN1/XSV-reviews/consumer-reviews 0 37900 37,900,000 VND Giá tham khảo /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS21HFEPN1/XSV sentence Nghệ thuật thưởng thức thật tinh tế false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RT38FEAKDSL Mặt trước Bạc

RT38FEAKDSL

14,990,000 VNĐ

N RT38FEAKDSL/SV RT38FEAKDSL RT38FEAKDSL #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FEAKDSL-SV_001_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FEAKDSL-SV_002_Right-25-Angle_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FEAKDSL-SV_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FEAKDSL-SV_002_Right-25-Angle_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FEAKDSL-SV_502_Dynamic_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FEAKDSL-SV_003_Left-25-Angle_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FEAKDSL-SV_001_Front_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FEAKDSL-SV_002_Right-25-Angle_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FEAKDSL-SV_502_Dynamic_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FEAKDSL-SV_003_Left-25-Angle_silver?$M-Gallery$ RT38FEAKDSL Mặt trước Bạc RT38FEAKDSL Right 25-Angle Silver RT38FEAKDSL Bên trên Bạc RT38FEAKDSL Left 25-Angle Silver 16497139 16497147 16497167 16497159 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT38FEAKDSL-SV_001_Front_silver?$M-Gallery$ RT38FEAKDSL Mặt trước Bạc 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT38FEAKDSL/SV-reviews/consumer-reviews 0 14990 14,990,000 VNĐ Giá tham khảo /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT38FEAKDSL/SV sentence Tận hưởng Độ bền vượt trội cùng năm tháng false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RS22HKNBP Mặt trước

RS22HKNBP

51,900,000 VNĐ

N RS22HKNBP1/XSV RS22HKNBP RS22HKNBP default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS22HKNBP1-XSV_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS22HKNBP1-XSV_002_Front-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS22HKNBP1-XSV_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS22HKNBP1-XSV_002_Front-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS22HKNBP1-XSV_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS22HKNBP1-XSV_002_Front-Open?$M-Gallery$ RS22HKNBP Mặt trước RS22HKNBP Mặt trước mở 1789283 5701888 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS22HKNBP1-XSV_001_Front?$M-Gallery$ RS22HKNBP Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS22HKNBP1/XSV-reviews/consumer-reviews 0 51900 51,900,000 VNĐ Giá tham khảo /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS22HKNBP1/XSV sentence Tủ lạnh dòng H-series mới mang đến một phong cách cao cấp và mang sự tươi mát của sân vườn vào gian bếp của bạn. false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RT35FDACDSA Mặt trước Bạc

RT35FDACDSA

10,490,000 VNĐ

N RT35FDACDSA/SV RT35FDACDSA RT35FDACDSA #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FDACDSA-SV_001_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FDACDSA-SV_506_Right-Angle_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FDACDSA-SV_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FDACDSA-SV_506_Right-Angle_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FDACDSA-SV_508_Left-Angle_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FDACDSA-SV_002_Front-Open_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FDACDSA-SV_001_Front_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FDACDSA-SV_506_Right-Angle_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FDACDSA-SV_508_Left-Angle_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FDACDSA-SV_002_Front-Open_silver?$M-Gallery$ RT35FDACDSA Mặt trước Bạc RT35FDACDSA Góc Bên Phải Bạc RT35FDACDSA Góc Bên Trái Bạc RT35FDACDSA Mặt Trước Mở Bạc 16497074 16497090 16497105 16497079 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT35FDACDSA-SV_001_Front_silver?$M-Gallery$ RT35FDACDSA Mặt trước Bạc 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT35FDACDSA/SV-reviews/consumer-reviews 0 10490 10,490,000 VNĐ Giá tham khảo /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT35FDACDSA/SV sentence Tận hưởng Độ bền vượt trội cùng năm tháng false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RS21HKLMR Mặt trước

RS21HKLMR

46,900,000VND

N RS21HKLMR1/XSV RS21HKLMR RS21HKLMR default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_002_Gallery_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_002_Gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_003_Gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_004_Gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_002_Gallery?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_003_Gallery?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_004_Gallery?$M-Gallery$ RS21HKLMR Mặt trước RS21HKLMR Mặt trước mở RS21HKLMR Mặt trước mở RS21HKLMR Bên trên 1782602 1782608 1782609 1782613 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS21HKLMR1-XSV_001_Front?$M-Gallery$ RS21HKLMR Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS21HKLMR1/XSV-reviews/consumer-reviews 0 46900 46,900,000VND Giá tham khảo /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS21HKLMR1/XSV sentence Nghệ thuật thưởng thức thật tinh tế false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RT25FAJBDSA Mặt trước Bạc

RT25FAJBDSA

7,890,000 VNĐ

N RT25FAJBDSA/SV RT25FAJBDSA RT25FAJBDSA #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT25FAJBDSA-SV_504_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT25FAJBDSA-SV_506_Right-Angle_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT25FAJBDSA-SV_504_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT25FAJBDSA-SV_505_Right-Angle_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT25FAJBDSA-SV_507_Left-Angle_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT25FAJBDSA-SV_509_Front-Open_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT25FAJBDSA-SV_504_Front_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT25FAJBDSA-SV_505_Right-Angle_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT25FAJBDSA-SV_507_Left-Angle_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT25FAJBDSA-SV_509_Front-Open_silver?$M-Gallery$ RT25FAJBDSA Mặt trước Bạc RT25FAJBDSA Góc bên phải Bạc RT25FAJBDSA Góc bên trái Bạc RT25FAJBDSA Mặt trước mở Bạc 16496829 16496840 16496847 16496855 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT25FAJBDSA-SV_504_Front_silver?$M-Gallery$ RT25FAJBDSA Mặt trước Bạc 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT25FAJBDSA/SV-reviews/consumer-reviews 0 7890 7,890,000 VNĐ Giá tham khảo /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT25FAJBDSA/SV sentence Tủ lạnh Ngăn đá trên Samsung mới có độ bền vượt trội, công nghệ tiết kiệm năng lượng, và các tính năng đột phá giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn. false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RT29FAJBDSA Mặt trước Bạc

RT29FAJBDSA

8,990,000 VNĐ

N RT29FAJBDSA/SV RT29FAJBDSA RT29FAJBDSA #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT29FAJBDSA-SV_504_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT29FAJBDSA-SV_505_Right-Angle_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT29FAJBDSA-SV_504_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT29FAJBDSA-SV_505_Right-Angle_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT29FAJBDSA-SV_506_Left-Angle_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT29FAJBDSA-SV_508_Front-Open_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT29FAJBDSA-SV_504_Front_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT29FAJBDSA-SV_505_Right-Angle_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT29FAJBDSA-SV_506_Left-Angle_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT29FAJBDSA-SV_508_Front-Open_silver?$M-Gallery$ RT29FAJBDSA Mặt trước Bạc RT29FAJBDSA Góc bên phải Bạc RT29FAJBDSA Góc bên trái Bạc RT29FAJBDSA Mặt trước mở Bạc 16496936 16496954 16496962 16496947 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT29FAJBDSA-SV_504_Front_silver?$M-Gallery$ RT29FAJBDSA Mặt trước Bạc 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT29FAJBDSA/SV-reviews/consumer-reviews 0 8990 8,990,000 VNĐ Giá tham khảo /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT29FAJBDSA/SV sentence Tủ lạnh Ngăn đá trên Samsung mới có độ bền vượt trội, công nghệ tiết kiệm năng lượng, và các tính năng đột phá giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn. false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RT32FAJCDSA Mặt trước Bạc

RT32FAJCDSA

9,490,000 VNĐ

N RT32FAJCDSA/SV RT32FAJCDSA RT32FAJCDSA #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FAJCDSA-SV_505_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FAJCDSA-SV_507_Right-Angle_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FAJCDSA-SV_505_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FAJCDSA-SV_506_Right-Angle_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FAJCDSA-SV_508_Left-Angle_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FAJCDSA-SV_509_Front-Open_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FAJCDSA-SV_505_Front_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FAJCDSA-SV_506_Right-Angle_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FAJCDSA-SV_508_Left-Angle_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FAJCDSA-SV_509_Front-Open_silver?$M-Gallery$ RT32FAJCDSA Mặt trước Bạc RT32FAJCDSA Góc bên phải Bạc RT32FAJCDSA Góc bên trái Bạc RT32FAJCDSA Mặt trước mở Bạc 16496997 16497002 16497013 16497021 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RT32FAJCDSA-SV_505_Front_silver?$M-Gallery$ RT32FAJCDSA Mặt trước Bạc 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT32FAJCDSA/SV-reviews/consumer-reviews 0 9490 9,490,000 VNĐ Giá tham khảo /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/top-freezer/RT32FAJCDSA/SV sentence Ủ lạnh Ngăn đá trên Samsung mới có độ bền vượt trội, công nghệ tiết kiệm năng lượng, và các tính năng đột phá giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn. false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

RS552NRUASL Mặt Trước Bạc

RS552NRUASL

N RS552NRUASL/SV RS552NRUASL RS552NRUASL #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_012_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_002_Right-Angle-Open_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_002_Right-Angle-Open_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_003_Left-Angle_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_004_Left-Angle-Open_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_001_Front_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_002_Right-Angle-Open_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_003_Left-Angle_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_004_Left-Angle-Open_silver?$M-Gallery$ RS552NRUASL Mặt Trước Bạc RS552NRUASL Góc Phải Mở Bạc RS552NRUASL Góc Bên Trái Bạc RS552NRUASL Góc Trái Mở Bạc 38625295 38625300 38625311 38625319 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_RS552NRUASL-SV_001_Front_silver?$M-Gallery$ RS552NRUASL Mặt Trước Bạc 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS552NRUASL/SV-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/home-appliances/refrigerator/side-by-side/RS552NRUASL/SV sentence Tủ lạnh Samsung RS552 hòa hợp giữa phong cách hiện đại với tính năng giữ thực phẩm tươi ngon. false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

Trang đầu

trang trước

1 2 3

trang tiếp

trang cuối

R01 R0101 vn 07010000