Sản phẩm cùng dòng (15)

Nguồn tài liệu

  • WA90J5710SG/SV|WA90F5S3QRW/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV|WA13F7S9MWA/SV|WA10J5710SG/SV|WA10F5S5QWA/SV
  • WW85H5400EW/SV|WW80H5290EW/SV|WW10H9610EW/SV|WF9752SRC/XSV|WF8690NGW/XSV|WF0894W8E1/XSV|WW95H7410EW/SV|WF0794W7E/XSV

Khối lượng giặt

Tính năng

Bạn đang cần tìm

Màu sắc của máy

Bạn có ưu tiên khả năng tiết kiệm nguồn nước của máy?

Bạn có quan tâm đến khả năng chạy êm, không gây nhiều tiếng ồn khi vận hành máy?

Đặc điểm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.