R01 R0101 vn 23050100 EFC-1G6FBECSTD
  • EFC-1G6F 1 Mặt trước XanhEFC-1G6FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EFC-1G6FBECSTD_001_front_blue?$L1-Gallery$vn_EFC-1G6FBECSTD_001_front_blue30002000370370#1c0d8214043175
  • EFC-1G6F 2 Mặt trước mở XanhEFC-1G6FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EFC-1G6FBECSTD_002_front-open_blue?$L1-Gallery$vn_EFC-1G6FBECSTD_002_front-open_blue30002000370370#1c0d8214043214
  • EFC-1G6F 3 Góc bên trái XanhEFC-1G6FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EFC-1G6FBECSTD_003_Left-Angle_blue?$L1-Gallery$vn_EFC-1G6FBECSTD_003_Left-Angle_blue30002000370370#1c0d8214043314
  • EFC-1G6F 4 Mặt sau XanhEFC-1G6FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EFC-1G6FBECSTD_004_Back_blue?$L1-Gallery$vn_EFC-1G6FBECSTD_004_Back_blue30002000370370#1c0d8214043368
  • EFC-1G6F 5 Mặt sau XanhEFC-1G6FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EFC-1G6FBECSTD_005_Back_blue?$L1-Gallery$vn_EFC-1G6FBECSTD_005_Back_blue30002000370370#1c0d8214043610
  • EFC-1G6F 6 Bên trên XanhEFC-1G6FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EFC-1G6FBECSTD_009_Dynamic_blue?$L1-Gallery$vn_EFC-1G6FBECSTD_009_Dynamic_blue30002000370370#1c0d8214043642
  • EFC-1G6F 7 Bên trên XanhEFC-1G6FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EFC-1G6FBECSTD_007_Dynamic_blue?$L1-Gallery$vn_EFC-1G6FBECSTD_007_Dynamic_blue30002000370370#1c0d8214043716
#1c0d82Xanh dương
EFC-1G6F Mặt trước Xanh

EFC-1G6F

Phụ kiện này có tương thích với sản phẩm của tôi?

Sử dụng mã sản phẩm của bạn đề tìm