R01 R0101 vn 23010300 GT-C3262RWAXXV
 • GT-C3262 1 Mặt Trước ĐenGT-C3262Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-C3262RWAXXV_001_Front_black?$L1-Gallery$vn_GT-C3262RWAXXV_001_Front_black12001800370370#00000017037580
 • GT-C3262 2 Left Angle 30 Degree ĐenGT-C3262Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-C3262RWAXXV_005_Left-Angle-30-Degree_black?$L1-Gallery$vn_GT-C3262RWAXXV_005_Left-Angle-30-Degree_black12001800370370#00000017037615
 • GT-C3262 3 Left Angle 60 Degree ĐenGT-C3262Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-C3262RWAXXV_006_Left-Angle-60-Degree_black?$L1-Gallery$vn_GT-C3262RWAXXV_006_Left-Angle-60-Degree_black12001800370370#00000017037624
 • GT-C3262 4 Bên Phải ĐenGT-C3262Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-C3262RWAXXV_003_Right_black?$L1-Gallery$vn_GT-C3262RWAXXV_003_Right_black12001800370370#00000017037599
 • GT-C3262 5 Bên Trái ĐenGT-C3262Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-C3262RWAXXV_004_Left_black?$L1-Gallery$vn_GT-C3262RWAXXV_004_Left_black12001800370370#00000017037609
 • GT-C3262 6 Mặt Sau ĐenGT-C3262Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-C3262RWAXXV_002_Back_black?$L1-Gallery$vn_GT-C3262RWAXXV_002_Back_black12001800370370#00000017037593
 • GT-C3262 7 Right Angle 30 Degree ĐenGT-C3262Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-C3262RWAXXV_007_Right-Angle-30-Degre_black?$L1-Gallery$vn_GT-C3262RWAXXV_007_Right-Angle-30-Degre_black12001800370370#00000017037634
 • GT-C3262 8 Bên Trên ĐenGT-C3262Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-C3262RWAXXV_008_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_GT-C3262RWAXXV_008_Dynamic_black12001800370370#00000017037638
 • GT-C3262 9 Bên Trên ĐenGT-C3262Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-C3262RWAXXV_009_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_GT-C3262RWAXXV_009_Dynamic_black12001800370370#00000017037650
 • GT-C3262 10 Detail ĐenGT-C3262Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-C3262RWAXXV_010_Detail_black?$L1-Gallery$vn_GT-C3262RWAXXV_010_Detail_black12001800370370#00000017037652
 • GT-C3262 11 Mặt Trước TrắngGT-C3262Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-C3262RWAXXV_001_Front_white?$L1-Gallery$vn_GT-C3262RWAXXV_001_Front_white12001800370370#ffffff17037660
 • GT-C3262 12 Left Angle 15 Degree WhiteGT-C3262Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-C3262RWAXXV_006_Left-Angle-15-Degree_white?$L1-Gallery$vn_GT-C3262RWAXXV_006_Left-Angle-15-Degree_white12001800370370#ffffff17037714
 • GT-C3262 13 Left Angle 60 Degree WhiteGT-C3262Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-C3262RWAXXV_007_Left-Angle-60-Degree_white?$L1-Gallery$vn_GT-C3262RWAXXV_007_Left-Angle-60-Degree_white12001800370370#ffffff17037723
 • GT-C3262 14 Bên Phải TrắngGT-C3262Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-C3262RWAXXV_003_Right_white?$L1-Gallery$vn_GT-C3262RWAXXV_003_Right_white12001800370370#ffffff17037686
 • GT-C3262 15 Bên Trái TrắngGT-C3262Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-C3262RWAXXV_004_Left_white?$L1-Gallery$vn_GT-C3262RWAXXV_004_Left_white12001800370370#ffffff17037696
 • GT-C3262 16 Mặt Sau TrắngGT-C3262Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-C3262RWAXXV_002_Back_white?$L1-Gallery$vn_GT-C3262RWAXXV_002_Back_white12001800370370#ffffff17037678
 • GT-C3262 17 Right Angle 45 Degre WhiteGT-C3262Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-C3262RWAXXV_005_Right-Angle-45-Degre_white?$L1-Gallery$vn_GT-C3262RWAXXV_005_Right-Angle-45-Degre_white12001800370370#ffffff17037700
 • GT-C3262 18 Bên Trên TrắngGT-C3262Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-C3262RWAXXV_009_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-C3262RWAXXV_009_Dynamic_white12001800370370#ffffff17037734
 • GT-C3262 19 Bên Trên TrắngGT-C3262Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-C3262RWAXXV_008_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-C3262RWAXXV_008_Dynamic_white12001800370370#ffffff17037724
#000000,#ffffffĐen,Trắng
GT-C3262 Mặt Trước Trắng

Bước vào thế hệ cảm ứng tương mới cùng Champ

Samsung Champ Neo DUOS

1,490,000 VNĐ

Giá tham khảo

MàuĐen Trắng 

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Network/Bearer and Wireless Connectivity

 • GPRS
 • GPRS
 • GPRS (850 / 900 / 1800 / 1900 MHZ)
 • GPRS (850 / 900 / 1800 / 1900 MHZ)
 • Dun, PBAP, PBA, A2DP, AVRCP, FTP, GAP, HFP, HSP, OPP, SAP, SPP, SDAP
 • KIES support
 • KIES support

Hiển thị

 • TFT
 • 262K
 • 2.4"
 • 240 x 320 (QVGA)

OS

 • Proprietary

Chipset

 • Single Core
 • Single Core
 • 256 MHz CPU Speed
 • 256 MHz CPU Speed
Network/Bearer and Wireless Connectivity
EDGE/GPRS
Infra
2G
Network
Các cấu hình Bluetooth
KIES
PC Sync.
OS
Hiển thị
Công nghệ
Color Depth
Kích cỡ
Độ phân giải
Chipset
Type (Dual, Quad)
Loại
Tần số
CPU Speed