R01 R0101 vn 23011200 GT-E2202ZKAXXV
 • GT-E2202 1 Mặt trước TrắngGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_002_Front_white?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_002_Front_white12001800370370#ffffff17406414
 • GT-E2202 2 Right Angle 45 Degre WhiteGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_007_Right-Angle-45-Degre_white?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_007_Right-Angle-45-Degre_white12001800370370#ffffff17406454
 • GT-E2202 3 Left Angle 30 Degree WhiteGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_005_Left-Angle-30-Degree_white?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_005_Left-Angle-30-Degree_white12001800370370#ffffff17406440
 • GT-E2202 4 Left Angle 60 Degree WhiteGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_006_Left-Angle-60-Degree_white?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_006_Left-Angle-60-Degree_white12001800370370#ffffff17406450
 • GT-E2202 5 Bên phải TrắngGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_004_Right_white?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_004_Right_white12001800370370#ffffff17406433
 • GT-E2202 6 Bên trái TrắngGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_003_Left_white?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_003_Left_white12001800370370#ffffff17406425
 • GT-E2202 7 Mặt sau TrắngGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_001_Back_white?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_001_Back_white12001800370370#ffffff17406409
 • GT-E2202 8 Bên trên TrắngGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_008_Dynamic1_white?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_008_Dynamic1_white12001800370370#ffffff17406468
 • GT-E2202 9 Bên trên TrắngGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_009_Dynamic2_white?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_009_Dynamic2_white12001800370370#ffffff17406472
 • GT-E2202 10 Detail WhiteGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_010_Detail_white?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_010_Detail_white12001800370370#ffffff17552064
 • GT-E2202 11 Image WhiteGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_011_Image_white?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_011_Image_white12001800370370#ffffff17553160
 • GT-E2202 12 Mặt trước ĐenGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_001_Front_black?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_001_Front_black12001800370370#00000017406253
 • GT-E2202 13 Right Angle 45 Degre BlackGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_005_Right-Angle-45-Degre_black?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_005_Right-Angle-45-Degre_black12001800370370#00000017406282
 • GT-E2202 14 Left Angle 30 Degree BlackGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_006_Left-Angle-30-Degree_black?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_006_Left-Angle-30-Degree_black12001800370370#00000017406292
 • GT-E2202 15 Left Angle 60 Degree BlackGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_007_Left-Angle-60-Degree_black?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_007_Left-Angle-60-Degree_black12001800370370#00000017406298
 • GT-E2202 16 Bên phải ĐenGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_003_Right_black?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_003_Right_black12001800370370#00000017406268
 • GT-E2202 17 Bên trái ĐenGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_004_Left_black?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_004_Left_black12001800370370#00000017406273
 • GT-E2202 18 Mặt sau ĐenGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_002_Back_black?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_002_Back_black12001800370370#00000017406254
 • GT-E2202 19 Bên trên ĐenGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_008_Dynamic1_black?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_008_Dynamic1_black12001800370370#00000017406304
 • GT-E2202 20 Bên trên ĐenGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_009_Dynamic2_black?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_009_Dynamic2_black12001800370370#00000017406311
 • GT-E2202 21 Detail BlackGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_010_Detail_black?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_010_Detail_black12001800370370#00000017406320
 • GT-E2202 22 Mặt trước CamGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_001_Front_orange?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_001_Front_orange12001800370370#f6990d17406329
 • GT-E2202 23 Right Angle 30 Degre OrangeGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_004_Right-Angle-30-Degre_orange?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_004_Right-Angle-30-Degre_orange12001800370370#f6990d17406354
 • GT-E2202 24 Bên phải CamGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_003_Right_orange?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_003_Right_orange12001800370370#f6990d17406345
 • GT-E2202 25 Mặt sau CamGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_002_Back_orange?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_002_Back_orange12001800370370#f6990d17406336
 • GT-E2202 26 Bên trên CamGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_005_Dynamic_orange?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_005_Dynamic_orange12001800370370#f6990d17406364
 • GT-E2202 27 Mặt trước ĐỏGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_001_Front_red?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_001_Front_red20003000370370#aa020117406366
 • GT-E2202 28 Góc bên phải ĐỏGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_002_Right-Angle_red?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_002_Right-Angle_red20003000370370#aa020117406375
 • GT-E2202 29 Bên phải ĐỏGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_003_Right_red?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_003_Right_red20003000370370#aa020117406386
 • GT-E2202 30 Mặt sau ĐỏGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_004_Back_red?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_004_Back_red20003000370370#aa020117406396
 • GT-E2202 31 Bên trên ĐỏGT-E2202Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-E2202ZKAXXV_005_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_GT-E2202ZKAXXV_005_Dynamic_red12001800370370#aa020117406398
#ffffff,#000000,#f6990d,#aa0201Trắng,Đen,Cam,Đỏ
GT-E2202 Mặt trước Trắng

Liên lạc. Kết nối. Giải trí

Samsung E2202

990,000 VNĐ

Giá tham khảo

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Network/Bearer and Wireless Connectivity

 • GSM, GPRS
 • GPRS (900 / 1800 MHZ)
 • 2.1 + EDR

Hiển thị

 • TFT
 • 65K
 • 1.77
 • QQVGA

Bộ nhớ

 • User memory 8MB

Thông số kỹ thuật vật lý

 • 110.7 x 46 x 14.27mm
 • 78.2 g

Connectors

 • USB v2.0
 • 3.5mm Stereo Earjack

OS

 • Samsung Noida Mobile Platform

Chipset

 • Spreadtrum

Camera

 • VGA Camera

Màu

 • Pure white, cobalt black
Network/Bearer and Wireless Connectivity
Infra
2G
Các cấu hình Bluetooth
OS
Hiển thị
Công nghệ
Color Depth
Kích cỡ
Độ phân giải
Chipset
Type (Dual, Quad)
Bộ nhớ
Camera
Camera Resolution(Rear)
Thông số kỹ thuật vật lý
Kích thước (CxRxS)
Trọng lượng
Màu
Connectors
USB
Earjack