Bỏ qua để vào phần nội dung

Bỏ qua để vào Trợ giúp Truy cập


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Tính năng Bài viết Video Thư viện
Không hiển thị cửa sổ bật lên này trong ngày hôm nay.
Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Xem thêm
Open Galaxy S5 Key Visual

Samsung S8530

Samsung S8530
GT-S8530 9,499,000 VNĐ
NƠI MUA HÀNG

Share

Xin lỗi! Không tìm thấy sản phẩm này

R01 R0101 vn 23020200 GT-S8530LIAXEV

Gọi số hỗ trợ khách hàng và sản phẩm

Nếu Quý Khách chưa tìm được các thông tin cần thiết từ trang web này, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo các thông tin bên dưới:
Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng - Công Ty TNHH Điện Tử Samsung Vina:
Số điện thoại miễn phí: 1 800 588 889.
Số điện thoại thường: (84) - 8 - 38 213 213.
Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00 sáng ~ 19:00 tối.
Thứ Bảy và Chủ Nhật: 8:00 sáng ~ 17:00 tối.

Gọi số hỗ trợ khách hàng và sản phẩm Đóng cửa sổ