Sản phẩm cùng dòng (8)

">

Hạng

  • SM-T715YZWEXXV|SM-T805NHAAXXV|SM-T815YZWEXXV

Loại kết nối

  • SM-T805NHAAXXV
  • SM-T231NYKAXXV

Kích thước Màn hình

  • SM-T231NYKAXXV
  • SM-T805NHAAXXV

Công nghệ màn hình

  • SM-T231NYKAXXV
  • SM-T805NHAAXXV

Bộ nhớ

  • SM-T231NYKAXXV
  • SM-T805NHAAXXV
Dung lượng bộ nhớ sử dụng thực tế sẽ ít hơn tổng dung lượng bộ nhớ do việc lưu trữ hệ điều hành và phần mềm sử dụng để vận hành các tính năng của thiết bị.
Dung lượng bộ nhớ sử dụng thực tế sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhà mạng và có thể thay đổi sau khi các phần mềm được nâng cấp