R01 R0101 vn 05021900 LC23A550US/XY
  • C23A550U 1 Mặt trướcC23A550UPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LC23A550US-XY_001_Front?$L1-Gallery$vn_LC23A550US-XY_001_Front30002000370370default1788838
  • C23A550U 2 Góc bên phảiC23A550UPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LC23A550US-XY_002_Right-Angle?$L1-Gallery$vn_LC23A550US-XY_002_Right-Angle30002000370370default5701307
  • C23A550U 3 Bên phảiC23A550UPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LC23A550US-XY_003_Right?$L1-Gallery$vn_LC23A550US-XY_003_Right30002000370370default5701308
  • C23A550U 4 Bên trênC23A550UPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_LC23A550US-XY_004_Dynamic?$L1-Gallery$vn_LC23A550US-XY_004_Dynamic30002000370370default5701310
defaultdefault
C23A550U Mặt trước

[W/W] Tăng hiệu suất và khả năng kết nối với một màn hình trung tâm (Central Station), [EUICIS] Tăng hiệu suất và khả năng kết nối với một màn hình chủ (Hub Monitor)

Màn hình vi tính Samsung C23A550U