NP540U3C-A01VN NP540U3C-A01VN

Mua PC có Windows 7 cài đặt sẵn và được bản quyền Windows 8 Pro chỉ với 312.000 đồng Nâng cấp lên Windows 8 với ba bước dễ dàng: • Mua PC có Windows 7 cài đặt sẵn hôm nay. • Đăng nhập trang web www.windowsupgradeoffers.com. • Đăng ký bản nâng cấp của bạn. chương trình kéo dài từ 02/06/2012 đến 31/01/2013. Xem thông tin chi tiết tại http://windowsupgradeoffers.com. Mua PC có Windows 7 cài đặt sẵn và được bản quyền Windows 8 Pro chỉ với 312.000 đồng Nâng cấp lên Windows 8 với ba bước dễ dàng: • Mua PC có Windows 7 cài đặt sẵn hôm nay. • Đăng nhập trang web www.windowsupgradeoffers.com. • Đăng ký bản nâng cấp của bạn. chương trình kéo dài từ 02/06/2012 đến 31/01/2013. Xem thông tin chi tiết tại http://windowsupgradeoffers.com.

Những giải thưởng danh giá dành cho Laptop Samsung Sản phẩm Netbook tốt nhất năm 2010 ( Tạp chí PC Pro – Anh Quốc ) Sản phẩm máy tính xách tay tốt nhất năm 2010 ( do đọc giả tạp chí What Laptop Award – Anh Quốc – bình chọn )  Giải thưởng sáng tạo tại triễn lãm Điện Tử tiêu dùng Quốc Tế 2011 ( Mỹ ) Những giải thưởng danh giá dành cho Laptop Samsung Sản phẩm Netbook tốt nhất năm 2010 ( Tạp chí PC Pro – Anh Quốc ) Sản phẩm máy tính xách tay tốt nhất năm 2010 ( do đọc giả tạp chí What Laptop Award – Anh Quốc – bình chọn )  Giải thưởng sáng tạo tại triễn lãm Điện Tử tiêu dùng Quốc Tế 2011 ( Mỹ )

Phá vỡ giới hạn về sáng tạo và hiệu năng Khám phá > Phá vỡ giới hạn về sáng tạo và hiệu năng Khám phá >

Samsung Smart PC

Phá vỡ giới hạn về sáng tạo và hiệu năng

Khám phá >

Samsung khuyên dùng Windows.

Chọn Theo Nhóm

  • Tablet PC
  • All-in-One
  • Phổ thông
  • Di động
  • Hiệu suất
  • Netbook
R01 R0101 vn 05080000